• انتشار: 14 فوریه 2019
  • ساعت: 13:17
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 32320
پرینت

فرمان دقیق رئیس جمهور غنی در مورد رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات

رئیس جمهور غنی روز گذشته با صدور فرمانی از نیروهای امنیتی و دفاعی خواست برای تأمین امنیت دفاتر کمیسیون‌های انتخاباتی در مرکز و ولایات، محل‌های رأی‌دهی و حفظ جان رأی دهندگان تمام تلاش خود را انجام دهند.

تأکید بر تأمین امنیت برای مشارکت حداکثری زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو و حفظ بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات از دیگر دستورات غنی به نیروهای دفاعی و امنیتی بود.

بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور، این فرمان رئیس جمهور و نیز برکنار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور را ناشی از حسن نیت و اراده حکومت برای ایجاد اصلاحات و شفافیت در نظام انتخاباتی افغانستان عنوان می‌کنند.

متن دقیق پیام رئیس جمهور به صورت زیر است؛

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات
ریاست‌جمهوری سال۱۳۹۸


مادۀ اول :
۱٫ وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند به‌منظور تأمین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
۲٫ وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری لازم نموده و بالاثر تقاضای کمیسیون‌های مذکور، نیروهای امنیتی مربوط را به‌منظور تأمین امنیت دفاتر مرکزی و ولایتی‌شان، مراکز و محلات رای‌دهی و کاروان‌های تدارکاتی انتخابات، توظیف نمایند.

 3. وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، جهت اشتراک فعال و هرچه بیشتر زنان در روند انتخابات مؤظفین زن را در مراکز و محلات رأی‌دهی زنانه، توظیف نمایند.
مادۀ دوم:
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محولۀ مرتبط به تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ را مطابق احکام قوانین و با رعایت اصل بی‌طرفی اجراء نموده و از هیچ‌یک از کاندیدان، جانب‌داری نه‌نمایند.

مادۀ سوم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله کرامت انسانی و حقوق قانونی رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و رسانه‌های همگانی را رعایت نموده تا آن‌ها بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره‌مند گردند.
مادۀ چهارم :
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین اجرای وظایف محوله از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.
مادۀ پنجم:
نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ اجتناب ورزیده و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء نیز خودداری نمایند. در صورت ضرورت می‌توانند، بعد از موافقت مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، داخل مراکز مذکور شوند.
مادۀ ششم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء جداً جلوگیری نمایند.
مادۀ هفتم:
۱٫ نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، محرمیت معلومات و اسنادی را که کمیسیون مستقل انتخابات بر حسب ایجابات وظیفوی به آن‌ها ارائه می‌نماید، حفظ نموده و صرف به‌منظور تحقق اهداف توافق‌شده، استفاده نمایند و نمی‌توانند آن‌را نشر یا به کاندید مشخص ارائه نمایند.
۲٫ نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در صورت کسب هرنوع اطلاعاتی که بر فعالیت‌های انتخاباتی تأثیرگذار باشد، آن‌را به اسرع وقت به مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نمایند.

مادۀ هشتم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله با سعی و تلاش از حرکت‌های دسته‌جمعی قهرآمیز و خشونت‌بار که منجر به تشنج، شورش و اخلال نظم و امن عامه و بر‌هم‌خوردن جریان انتخابات گردد، جلوگیری نموده و تدابیر لازم و پیش‌گیرانه را اتخاذ نمایند.
مادۀ نهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در تمام روند انتخابات از رویۀ نیک و اخلاق حسنه با کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین، رسانه‌های همگانی و سایر اشخاص ذیدخل درروند انتخابات کار گیرند.
مادۀ دهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین بروز بی‌نظمی و اغتشاش در مراحل مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸، اوضاع را بدون کاربرد اسلحه و خشونت، تحت کنترول آورده و نظم را اعاده نمایند.
مادۀ یازدهم:
هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، درصورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به‌مراجع ذی‌صلاح معرفی گردند.
مادۀ دوازدهم:
وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مؤظف اند رهنمود عدم مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند.
مادۀ سیزدهم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ می‌گردد.

محمداشرف غنی
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.