- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

فرمانده تولی حوزه دهم کابل کشته شد

پولیس کابل می‌گوید مسیح فخری، فرمانده تولی حوزه دهم شهر کابل، شب گذشته در نزدیکی میدان هوایی حامد کرزی توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل گفت فرمانده تولی حوزه دهم شهرکابل از سوی افراد ناشناس کشته شده‌است.

وی افزود «فاعل قضیه» بازداشت شده است و تحقیقات در پیوند به قتل این فرمانده جریان دارد.

از سویی‌هم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در جلسهٔ شش و نیم صبح گفت قاتل این افسر نظامی، حمید نام دارد که شامل فهرست جرم پیشه‌هایی که منتشر شده، می‌باشد.

آقای صالح می افزاید یکی دیگری از افسران لوژیستیکی از مربوطات حوزهٔ دهم پولیس در حوزهٔ هشتم با چاقو مجروح گردیده است.