- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

غنی: مرکز تشخیص سرطان باید در کشور ایجاد شود

رییس جمهور گفت نیاز است تا تمام شفاخانه‌ها و کلینیک‌های کشور با هم وصل باشند، جلوی توریسم صحی گرفته شود و اقدامات واضح در این خصوص اتخاذ گردد.

غنی ا فزود: “اقدامات مشترک در خصوص مبارزه با بیماری سرطان یک نیاز اساسی است”.

آقای غنی تاکید کرد، ارتباط نهادهای مبارزه با سرطان در افغانستان با شبکه های جهانی مبارزه با سرطان به ویژه بخش تشخیص این بیماری، یک نیاز اساسی است.

به گفته او، سه سال قبل ارقام بیماری سرطان مشخص نبود، اما امروز از نگاه آگاهی عامه، کارهای خوبی صورت گرفته است.

رییس‌جمهور افزود: “مبارزه با سرطان هزینه می‌خواهد، ضرورت است تا بین مراکز تشخیص و تداوی تفکیک صورت گیرد و نظر به نوع بیماری سرطان، اقدام شود. وزارت مالیه مرکز تشخیص سرطان را در بودجه امسال گنجانیده و بررسی واضحی را در زمینه تهیه ماشین‌های ایکسری و سایر ماشین‌آلات طبی روی دست گیرد”.