- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

غنی: توافق با طالبان مشروط است

رئیس جمهور غنی می‌گوید، هر توافق نامه ای که با طالبان امضا شود مشروط خواهد بود.

محمد اشرف غنی که شام روز گذشته از طریق ویدئو کنفرانس با تعدادی از والیان سخن می گفت افزود افغانستان در هر مرحلۀ گفت‌وگو با طالبان، شرط‌ های خود را دارد و اگر طالبان از جنگ دست بکشند، شرط‌ ها تغییر خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی اما در این باره، جزئیات نداد.

طالبان مسلح تا حال هرگز با حکومت افغانستان گفت‌وگو نکرده‌اند و انتظار می‌رود گفت‌وگو میان دو طرف در دهم ماه مارچ آغاز شود.

آغاز گفت‌وگوی بین‌الافغانی بخشی از توافق امریکا و طالبان خوانده می‌شود.