• انتشار: ۱۸ سنبله ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۷:۰۰
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 24099
پرینت

غنی بر مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نهادهای ملل متحد در افغانستان، تأکید کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری رئیس جمهوری در نشستی به‌منظور بحث روی طرح عملی اصلاحات و فعالیت نهادهای ملل متحد زیر یک چتر در افغانستان برگزار شده بود تاکید بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای ملل متحد کرد.

در این نشست که امروز شنبه (۱۸ سنبله) در ارگ برگزار شده بود نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد برای افغانستان، طرح اصلاحات نهادهای این سازمان در افغانستان را که قبلا به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌بودند، ابتدایی خوانده گفتند که ما می‌خواهیم تا رهنمودهای رئیس‌جمهور غنی را برای آوردن اصلاحات، در طرح متذکره بگنجانیم.

آنان افزودند که نهادهای ملل متحد در افغانستان تلاش می‌ورزند تا زیر چتر واحد، منحیث همکار و شریک حکومت افغانستان، خدمات مؤثر و همه‌جانبه را برای دولت و مردم این کشور ارائه نمایند.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری کشور در مقابل، از ارائه طرح عملی اصلاحات نهادهای ملل متحد در افغانستان، تشکر کرده بر اصلاحات همه‌جانبۀ این نهادها تأکید ورزید. وی اظهارداشت که تمرکز ما روی اصلاحات و سیستم‌سازی است که برمحور تقاضا و عرضه باید استوار باشد.

آقای غنی بیان‌داشت که مردم و دولت افغانستان خواهان آوردن اصلاحات هستند و ما از شرکایی بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان می‌خواهیم تا اصلاحات جدی را در نهادهای شان وارد سازند.

رئیس‌جمهور  بر مصرف منابع، شفافیت، حساب‌دهی و موثریت در کار تأکید کرده‌گفت که باید به پول ارزش قایل شویم و مصرف منابع طوری باشد که موثریت آن همه‌شمول و شفاف باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به وضعیت موجود کشور و منطقه گفت که اعلام استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و منطقه، فرصتی مناسب است که باید از آن به نفع و بهبود وضعیت موجود کار گرفته‌شود. وی اضافه کرد که با توجه به این فرصت، اصلاحات، خواست اساسی ما است و نیاز بر تمرکز بیشتر در این عرصه می‌باشد.

او گفت که افغانستان با صندوق وجهی پول، بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و سایر نهادها روابط خوب همکاری دارد و شرایط اصلاحات را طوری وضع کرده‌است که کمک‌های نهادهای متذکره به افغانستان مشروط باشد.

آقای غنی اظهارداشت که توجه اساسی ما بالای شیوۀ فراگیر مبتنی بر اصلاحات است، زیرا در این خصوص اجماع وجود دارد و این خواست دولت و مردم افغانستان است. وی اضافه نمود که تغییر نسلی در حکومت افغانستان در حال شکل‌گیری است و هنوز نیاز به اصلاحات بیشتر می‌باشد.

رئیس‌جمهور به اصلاحات در وزارت دفاع ملی اشاره کرده‌افزود که دراین وزارت اصلاحات گسترده و همه‌جانبه صورت گرفته و اکنون روند اصلاحات به وزارت امور داخله و نهادهای دیگر گسترش یافته‌است.

رئیس‌جمهور کشور گفت که باید ارزیابی در روشنایی به کارکرد گذشتۀ نهادهای بین‌المللی صورت گیرد که چه کار موثر انجام شده و چه تأثیراتی را بر روند زندگی مردم افغانستان گذاشته‌است. وی بر انسجام بخش حکومت‌داری نهادهای ملل متحد در افغانستان، حساب‌دهی واضح و جلوگیری از دوگانگی در فعالیت‌های این نهاد تأکید کرد.

رئیس‌جمهور غنی شفافیت و حساب‌دهی را مهم دانسته گفت که نیاز است تا در روشنایی حساب‌دهی شفاف، یک استراتیژی واضح ایجاد گردد و فعالیت‌ها به پیش برده‌شود.

رئیس‌جمهور به گفت‌وگوهای سازنده و موثر دوجانبه برای همکاری‌های بیشتر اشاره کرده‌گفت که ما خواهان تیم واحد و آدرس مشخص ارتباطی هستیم تا از پراکندگی در فعالیت‌ها جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت که ما خواهان برنامه‌های واحد و مؤثر از جانب نهادهای ملل متحد در افغانستان هستیم تا به اساس آن برنامه‌های حکومت افغانستان نیز تقویت گردد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که باید معلومات در خصوص فعالیت‌ها و کارکردهای نهادهای ملل متحد در افغانستان به دست‌رس حکومت قرار گیرد تا چگونگی اجرای فعالیت‌ها واضح باشد و حساب‌دهی شفاف به‌وجودآید. وی بر ایجاد تیم واحد حساب‌دهی و تفتیش واضح از فعالیت‌ها تأکید ورزید.

رئیس‌جمهور کشور افزود که معیار کار حکومت افغانستان، قانون اساسی است و باید همۀ فعالیت‌های نهادهای ملل متحد در افغانستان مطابق قانون اساسی کشور باشد. وی گفت که نهادهای ملل متحد باید درمورد فعالیت‌های شان به مردم و دولت افغانستان پاسخ‌گو باشند.

آقای غنی بیان‌نمود که ما در روند کار نهادهای ملل متحد در افغانستان مداخله نمی‌کنیم و این نهادها باید خواست و تقاضای حکومت افغانستان را درنظر گرفته بر مؤثریت کار توجه جدی نمایند.

رئیس‌جمهوری کشور گفت که هیچ نهادملل متحد در افغانستان با وزارت‌خانه‌های کشور به‌طور دوجانبه نمی‌توانند قراردادهای پروژه‌ها را به امضا رسانند و این پروژه‌ها باید از جلسات کابینه بگذرد تا حکومت و مردم در جریان کار قرار گیرند.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان خاطرنشان کرد که نهادهای ملل متحد تا چهار ماه دیگر در هماهنگی با حکومت و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور ملل متحد کار نمایند تا به اهداف مشترک دست یابیم و مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی موثر به‌وجودآید.

تدامیچی یاماموتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه از دیدگاه‌های رهنمودی و واضح رئیس‌جمهور غنی برای آوردن اصلاحات سازنده در نهادهای سازمان ملل متحد تشکر کرده‌گفت که در روشنایی این رهنمودها و هدایات، روی پلان‌های آینده کار خواهد شد.

وی تصریح‌داشت که ما تعهد به تغییر در شیوۀ کار و همکاری مشترک داریم و تمرکز ما بر آوردن اصلاحات و موثریت در روند فعالیت‌های نهادهای ملل متحد در افغانستان می‌باشد.

هم‌چنان، توبی لنزر معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از صحبت‌های رهنمودی رئیس‌جمهور غنی تشکر کرده‌گفت که تجربه‌های عالی و آموزنده را از این سخنان آموختیم و ما تلاش می‌ورزیم تا به مردم و دولت افغانستان ارائه خدمات موثر داشته‌باشیم.

وی گفت که ما با استفاده از دیدگاه‌های سازندۀ رئیس‌جمهور غنی در هماهنگی با همکاران ملل متحد، روی پلان‌های آینده و ارائه خدمات موثر و بهتر به مردم و دولت افغانستان کار خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.