• انتشار: 23 سپتامبر 2019
  • ساعت: 13:34
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 37968
پرینت

غنی برای یک مشاور آلمانی ۴۱ هزار دالر معاش تعیین کرده بود

براساس اعلام مسئولین وزارت تجا رت و صنایع رئیس جمهور غنی یک مشاور آلمانی را برای این وزارت استخدام و ماهیانه ۴۱ هزار دالر معاش برای وی تعیین کرده بود.

گفته می شود این مشاور آلمانی دو سال پیش توسط معین وزارت تجارت و صنایع طی یک مکتوب رسمی به رئیس جمهور غنی پیشنهاد شده بود.

وزیر پیشین تجارت و صنایع اما می گوید خود رئیس جمهور این مشاور آلمانی را انتخاب کرده بود.

این مشاور آلماانی که «ولفگانگ پلاسا اوبر» نام دارد می گوید همسرش افغانستانی است و پس از دیداری که همسرش با رئیس جمهور غنی داشت وی در این پست استخدام شده است.

به گفته معین پیشین وزارت تجارت و صنایع رئیس جمهور از وزارت مالیه نیز خواسته در استخدام این مشاور آلمانی همکاری کند.

منبع می افزاید رئیس جمهور غنی ماهیانه ۴۱۱۵۰ دالر برای آقای اوبر معاش تعیین کرده بود که از ۲۰ فبریه ۲۰۱۸ این معاش از بودجه اختیاری پروژه «خدمات تحقیق و افتتاح مرکز تحقیقی رشد تجارت در وزارت تجارت و صنایع» پرداخت شد.

غنی از وزارت مالیه خواسته بود معاش این مشاور آلمانی را به بودجه اضافه کند.

سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت کمیله صدیقی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع و در ادامه همایون رسا آقای دکتر پلا سا را به عنوان مشاور در وزارت تجارت و صنایع پیشنهاد کرده بودند.

آقای اوبر گفت:«همسر من افغانستانی است و در دیداری که با رئیس جمهور داشت، غنی از من خواست با او کار کنم.»

این بذل و بخشش غنی سبب اعتراض بسیاری از شهروندان افغان شده است.

افضل یکی از باشندگان کابل می گوید هر روز از خارجی ها گدایی می کنیم اما غنی به یک مشاور آلمانی ۴۰ هزار دالر معاش می دهد.

مصطفی دیگر باشنده کابل نیز گفت وقتی سرمایه از کشور ما فرار می کند، افغانستان با خطر جدی روبرو می شود.

آقای اوبر در بخش امور واردات و صادرات وزارت تجارت و صنایع کار می کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.