- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

عکس هایی از شاهزاده انگلیسی که در افغانستان به عنوان سرباز خدمت می کرد

در کتابی تازه که از شجاعت های خاندان سلطنتی انگلیس در آن نوشته شده، جزئیاتی در خصوص «شاهزاده هری» می نویسد که در اواخر سال ۲۰۰۷ در قالب سربازان پیاده نظام انگلیسی وارد افغانستان می شود.

هری در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند مستقر می گردد؛ جایی که فرمانده تیم او از آن به عنوان مکانی بسیار خطرناک یاد می کند.

فرمانده تیمی که شاهزاده هری در آن مستقر بوده می گوید روزی که همگی در قالب کاروان در حال گشت زنی بوده، ناگهان چرخ های جلوی یکی از موترها (موتر جلویی شاهزاده هری) تکان شدیدی می خورد و همه موترها دستور توقف دریافت می کنند.

آنها تنها شش اینچ با یک ماین کنار جاده ای قوی فاصله داشتند، اگر با آن ماین برخورد می کرد، احتمالا قضیه هم اکنون فرق می کرد.

با این وجود، شاهزاده هری می گوید بر علاوه تمام نکات خطراتی که در افغانستان تجربه کرده، نکات مثبتی نیز وجود داشته است.

او کاملا ناشناس در افغانستان حضور داشت، و حتی گاهی وقت ها به راحتی وارد بازار افغان ها برای نوشیدن چایی می شد، بدون اینکه کسی او را بشناسد.