- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

عبدالمتین بیگ رئیس دفتر غنی شد

عبدالمتین بیگ، در سالهای گذشته به عنوان رئیس عمومی ارگانهای محل و بعدا به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور سیاسی و مردمی کار کرده است.

پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای غنی، گزارش هایی تایید نشده وجود داشت که آقای بیگ به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری تعیین شود، اما بعدا شاکر کارگر، به این سمت برگزیده شد.

عبدالمتین بیگ، پسر مطلب بیگ است که یکی از فرماندهان جهاد و مقاومت علیه طالبان، وابسته به حزب جمعیت اسلامی بود. پدر آقای بیگ در سال ۲۰۱۱، در نتیجه حمله انتحاری گروه طالبان، در ولایت تخار کشته شد.