• انتشار: 26 ژانویه 2017
  • ساعت: 16:45
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 18018
پرینت

عبدالله: دولت اراده سیاسی قوی برای مبارزه با فساد دارد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور گفته است که دولت وحدت ملی اراده سیاسی بسیار قوی برای مبارزه با فساد اداری، شفافیت و پاسخگویی در ادارات دولتی دارد.

به همین منظور آقای عبدالله رئیس اجرایی کشور با اعضای مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری دیدار کرد و گزارش ها، نتایج بررسی ها و پیشنهادهای آنان را درباره روند مبارزه علیه فساد اداری، شفافیت و پاسخگویی در ادارات دولتی مورد بحث و بررسی قرار داد.

اعضای کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش‌های کاری‌‌شان را درباره نظارت و ارزیابی از روند مبارزه با فساد اداری، چگونگی تداوم کار و مبارزه مؤثر علیه فساد اداری با آقای عبدالله در میان گذاشتند و خواستار حمایت همه ‌جانبه ‌ی حکومت وحدت ملی در این زمینه شدند.

آنها همچنین در ادامه از جریان نظارت و ارزیابی این کمیته در وزارت صحت‌ عامه کشور به‌ داکتر عبدالله گزارش دادند و گفتند که برای بهبودی‌ وضعیت اداری، شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد اداری پیشنهادات و راهکارهای لازم را با این وزارت مطرح کرده اند تا اقدامات عملی صورت گیرد.

اعضای ارشد این کمیته یادآور شدند که تصمیم دارند، در آینده دادستانی کل، شرکت برشنا و وزارت معارف را نیز بررسی نمایند تا موانع و چالش‌های مبارزه با فساد اداری را شناسایی کنند.

در ضمن آنان می‌خواهند در برنامه‌های بعدی در کنار نهادهای ملی از کارکرد نهادهای بین‌الملللی نیز نظارت و ارزیابی نمایند.

آقای عبدالله عبدالله ضمن قدردانی از تلاش های این کمیته، گفت: “اراده سیاسی قوی در سطح رهبری برای مبارزه با فساد اداری، شفافیت و پاسخگویی وجود دارد، حکومت از تلاش‌های شما حمایت می‌کند اما ما انتظار داریم که کارهای این کمیته در امر مبارزه با فساد اداری نتایج ملموس و عملی به ‌دنبال داشته ‌باشد.”

این در حالیست که سازمان شفافیت بین الملل نیز در تازه ترین گزارش خود، جایگاه بهتری برای افغانستان نسبت به سال گذشته در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.