- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

طالبان یک دانشجو را در ملا عام در میدان وردک اعدام کرد

براساس گزارش ها، شورشیان طالبان این دانشجو را به اتهام همکاری با دولت افغانستان اعدام کرده اند.

گفته می شود شورشیان طالبان این دانشجو را به اتهام همکاری و دست داشتن در قتل مسئول اطلاعاتی شان در ولایت میدان وردک اعدام کرده اند.

این دانشجو روز پنجشنبه و زمانی که از کابل به سمت خانه اش در ولایت میدان وردک راهی بود، در منطقه سیدآباد ولایت میدان وردک توسط گروه طالبان ربوده شد.

گروه طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته است.

لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که گروه طالبان برخی غیرنظامیان را به اتهام همکاری با دولت افغانستان ربوده و اعدام می کند.