- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

طالبان شش تن را در هرات به اتهام سرقت مسلحانه بازداشت کرد

قوماندانی امنیه هرات امروز (سه شنبه ۳۰ سنبله) در خبرنامه ای گفت که شش تن را در ارتباط با سرقت های مسلحانه و فروش مواد مخدر بازداشت کرده اند.

خبرنامه می افزاید که بازداشت شدگان از نقاط مختلف هرات می باشند و از نزد آنها به طور مجموع یک میل سلاح شیشکوف، شش میل تفنگچه کمری و مقادیر زیادی مواد مخدر مختلف النوع بدست آمده است.