• انتشار: ۲۳ عقرب ۱۴۰۰
  • ساعت: ۲۱:۲۱
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 68078
پرینت

سرانجام طالبان تن به تشکیل «دولت همه شمول» داد

در شورای تصمیم گیری اکثر وزیران فعلی و بعضی از اعضای بلند پایۀ حاکمیت طالبان عضویت خواهند داشت. گفته شده که ریاست این شورای تصمیم گیری را سرپرست فعلی وزارت خارجه به دوش خواهد گرفت و به جای وی عباس استانکزی عهده دار وزارت خارجه می شود.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی افغانستان در مطلبی نوشته است که حاکمان جدید در کابل با فشار پاکستان و کشو های دیگر بر سر تشکیل حکومت همه شمول بر مبنای دیدگاه و سیاست خود از چنین حکومتی، سرانجام به توافق رسیده اند. گفته شده است که نام آن به جای نام فعلی، «حکومت اسلامی افغانستان» خواهد بود.

در مطلب آقای سعیدی آمده است که این حکومت همه شمول اسلامی دارای دو شورا است:

۱- شورای علما که از لحاظ قومی نیز علمای مختلف عضو آن می باشند و در میان آنها پانزده نفر از عالمان شیعه نیز عضویت خواهند داشت.

۲- شورای تصمیم گیری که اکثر وزیران فعلی و بعضی از اعضای بلند پایۀ حاکمیت جدید در آن عضویت خواهند داشت. گفته شده که ریاست این شورای تصمیم گیری را سرپرست فعلی وزارت خارجه به دوش خواهد گرفت و به جای وی عباس استانکزی عهده دار وزارت خارجه می شود.

در حکومت همه شمول اسلامی افغانستان، ملا عبدالغنی برادر رئیس هیات مذاکرات طالبان در قطر که با زلمی خلیلزاد موافقت نامۀ دوحه را امضا کرد، ریاست این حکومت را به عهده خواهد داشت.

رئیس دارای سه معاون اول، دوم و سوم خواهد بود که معاونین به ترتیب از لحاظ قومی به تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها تعلق می گیرد. معاون اول ریاست حکومت اسلامی را لوی درستیز (رئیس ارتش) فعلی که از ولایت بدخشان است بدوش خواهد داشت؛ معاونیت دوم را یکی از افراد متعلق به شیعیان هزاره و معاونیت سوم در دست فردی که هم اکنون نیز معاونیت صدراعظم را بدوش دارد و از لحاظ قومی ازبیک است باقی می ماند.

همین گونه در وزارت های دفاع و داخله و سایر وزارت ها نیز معاونت های این وزارت ها به لحاظ قومی نیز افرادی از این قومیت ها گماشته می شوند. در بعضی از وزارت های دیگر که به وزیران متخصص و مسلکی نیاز دارند، افراد بر مبنای تخصص شان تقرر می یابند. در ولایات نیز تغییراتی می آید که این همه شمول بودن از لحاظ قومی با تعیین والی ها و معاونین شان عملی گردد.

منابع آگاه می گویند که در تشکیل حکومت همه شمول اسلامی به هیچ یک از چهره های پیشین حکومت غنی و کرزی و رهبران گروه ها و تنظیم های سیاسی و جهادی و قومی سهم داده نمی شود و هیچ فردی از آنها عضو این حکومت نخواهند بود. اما این منابع می گویند که حکومت همه شمول فیصله کرده که آنها می توانند بدون مزاحمت در خانه های خود در داخل افغانستان به زندگی عادی شان ادامه دهند.

گفته شده است که این تغییرات برای آن است تا حکومت همه شمول اسلامی مورد شناسایی رسمی همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه ی بین المللی قرار بگیرد و در حدود ده ملیارد دالر پول منجمد شدۀ افغانستان توسط امریکا آزاد شود.

هنوز از موضع و موقف کشورهای همسایه، منطقه و جهان در این مورد خبری نیست که آیا آنها این حکومت را پس از اعلان تشکیل به رسمیت خواهند شناخت؟

گفته می شود که چنین تشکیلاتی روی دست است ولی تا هنوز منابع رسمی حاکمان و حکومت جدید در مورد این گزارش چیزی نگفته اند و خبر آن را اعلان نکرده اند. اگر این گزارش درست باشد، ممکن است روز شنبه آینده و در هفتۀ جدید این خبر مورد تایید و اعلام قرار بگیرد و تشکیلات جدید اعلام شود.

احمد سعیدی

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

  1. ناشناس در تاریخ ۲۷ عقرب ۱۴۰۰:

    چیزی که به خیر ملت مسلمان ،میهن جنگزده وآزادی وسرافرازی مردم مارا درهوای صلح وثبات همیشه گی نهادینه کند، کار نیکو وخیرخواهانه خواهد بود.
    ومن این کاربر نیکو را به مردم مسلمان کشورم _اگرتحقق یابد _ مبارک باد میگویم. درصورتی که تضمین جهانی عدم مداخله ازسوی کشورهای همسایه وسایر کشورهای کنشگر درمسائل داخلی افغانستان به ملل متحد پیمان بندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.