• انتشار: 1 آگوست 2021
  • ساعت: 12:16
  • سرویس: امنیت و جرایم
  • کدخبر: 61112
پرینت

طالبان بر کابل مسلط شوند، کرزی، غنی و عبدالله را اعدام می کنند

در عقب تمام برنامه هاى طالبان و شورا هاى کویته و پشاور، نظامیان پاکستانى قرار دارند و این نظامیان با مجازات رهبران افغانستانى، متنفذین قومى و اعضاى جامعه مدنى مى‌خواهند از مخالفان پاکستان انتقام بگیرند و این انتقام‌گیرى بیرون از ملاحظات قومى خواهد بود.

بشوراى کویته در مورد اشغال کابل برنامه‌هایى دارد که در صورت تسلط آنى طالبان، این برنامه ها زیر نام مجازات مخالفان امارت اسلامى عملى خواهند شد.

به نقل از آرمان ملی و بر اساس گزارشی که از یک منبع موثف به این رسانه رسیده طالبان در شوراى کویته فیصله کرده اند که مجازات مخالفان شان را در سه مرحله عملى مى‌کنند. طالبان در روز نخست تسلط شان بر کابل، غنى، عبدالله و کرزى را به شیو‌ه‌ی اعدام داکتر نجیب، در سال ١٣٧۵ خورشیدى حلق‌آویز مى‌کنند و مرده هاى آنها را تا چند روز در یکى از چهارراهى ها به نمایش مى‌گذارند.

گفته مى‌شود از این برنامه حامد کرزى اطلاع حاصل کرده است. وى پیش از این فکر مى‌کرد که طالبان به او ضرر نخواهند رساند، اما پس از توهین طالبان به مرده هاى خانواده او و تخریب گورستان آنها در قندهار روشن گردید که طالبان به کرزى و خانواده او هیچ نوع ترحمى نخواهند داشت و اعدام آقاى کرزى در دستور و برنامه طالبان قرار دارد.

به همین‌گونه مرحله دوم و سوم مجازات مخالفان امارت اسلامى شامل اعضاى کابینه، مقام هاى بلند‌پایه دولت، آگاهان نظامى و سیاسى، اعضاى جامعه مدنى و خبرنگاران خواهد بود که پس از گذشت چند روز و استقرار به اصطلاح امارت اسلامى عملى خواهد شد. طالبان این تصمیم را چند ماه پیش گرفته بودند ولى در این روز ها آنها با شکست هاى سنگینى که متحمل مى‌شوند، روشن شده است که نه تنها کابل را اشغال کرده نمى‌توانند بلکه شاید هیچ یک از شهر هاى بزرگ کشور را سقوط داده بتوانند.

به همین‌گونه گفته مى‌شود در عقب تمام برنامه هاى طالبان و شورا هاى کویته و پشاور، نظامیان پاکستانى قرار دارند و این نظامیان با مجازات رهبران افغانستانى، متنفذین قومى و اعضاى جامعه مدنى مى‌خواهند از مخالفان پاکستان انتقام بگیرند و این انتقام‌گیرى بیرون از ملاحظات قومى خواهد بود. از سوى دیگر اگر طالبان بتوانند کابل را اشغال کنند، مى‌خواهند از آیندهٔ مخالفت و مقاومت خاطر جمع شوند، به همین منظور تعداد زیادى را به قتل خواهند رساند.

قابل یادآورى است در برابر این برنامه هاى خطرناک و خونین‌بار طالبان، تنها خیزش هاى مردمى و شکل‌گیرى مقاومت دوم یک ضرورت است و مؤثر تمام خواهد شد. باید همه گروه هاى قومى و سیاسى اختلافات شان را کنار بگذارند و در برابر طالبان در یک صف واحد قرار بگیرند.

آرمان ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.