اقتصاد

طالبان: برنامه جمع آوری عشر و ذکات در حال آماده شدن است

مقامات امارت اسلامی می گویند کار روی یک برنامه برای جمع آوری عشر و ذکات از شهروندان واجد شرایط جریان دارد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه امارت اسلامی، گفت یک کمیته مشترک شامل وزارت های «مالیه، حج و اوقاف و زراعت، آبیاری و مالداری» برای تهیه برنامه جمع آوری عشر و ذکات تشکیل شده است.

وی تاکید کرد در اسلام یک منبع مهم در عایدات و اقتصاد عشر و ذکات می باشد.

به گقته آقای حقمل جزئیات چگونگی جمع آوری و تشخیص افراد واجد شرایط پرداخت عشر و ذکات هنوز اعلام نشده است.

سخنگوی وزارت مالیه امارت اسلامی گفت:«کمیته مشترک از سوی وزارت مالیه تشکیل شده و شامل وزارت های حج و اوقاف و زراعت و آبیاری و مالداری می باشد. کار روی اجرای این برنامه شروع شده اما هنوز نهایی نگشته است.»  

براساس این برنامه وزارت مالیه تمام مالکان زمین که زمین های حاصل خیز دارند می بایست عشر بدهند و تمام مسلمانانی که براساس قوانین اسلامی در لیست پرداخت کنندگان ذکات قرار می گیرند باید ذکات پرداخت کنند.

عبدالنصیر رشتیا از کارشناسان اقتصادی می گوید:«اگر عشر و ذکات به روش مدن و اصولی جمع آوری شود، دولت قادر خواهد بود بودجه عادلی خود را بدون اتکا به کمک های خارجی به دست آورد.»

از سویی هم تاجران می گویند اگر امارت اسلامی ذکات را صرف افراد مستمند و مستحق کند، آنها با حکومت همکاری می کنند.

یار محمد از تاجران کشور می گوید وی هر ساله از هر صد هزار افغانی دو هزار و پانصد افغانی را به مستمندان و مستحقین پرداخت می کند.

او به طلوع نیوز گفت:«ما ذکات خود را به هرکسی که می آید پرداخت می کنیم، مشکل اما اینجاست که خودمان افراد مستحق داریم. مشکلات داریم، خویشاوند داریم و ذکات اول از خویشاوندان شروع می شود.»

این در حالی ست که تمام درآمد افغانستان از طریق مالیات و مالیات دهندگان کوچک، متوسط و بزرگ به دست می آید و بحران اقتصادی تاثیر منفی بر عایدات کشور گذاشته است.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا