- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

طالبان: برقع حجاب اجباری برای زنان نیست

سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان در دوحه به اسکای نیوز انگلیس گفته است که برقع دیگر حجاب اجباری برای زنان در افغانستان نیست و خانم ها می توانند از دیگر شیوه های حجاب استفاده کنند.

این گفته ها در حالی مطرح می گردد که در دوران حاکمیت این گروه پیش از حمله آمریکا به افغانستان، برقع تنها حجاب اجباری برای زنان بود و آنها از حق تحصیل و کار نیز محروم بودند.

آقای شاهین در ادامه همچنین می افزاید “همانطور که در کنفرانس مسکو و در کنفرانس های دیگر گفته شده زنان از حق تحصیل از ابتدایی تا تحصیلات عالی یعنی دانشگاه برخوردار خواهند بود.”

آقای شاهین در حالی از سخن از فاقد اجباری بودن پوشیدن برقع برای حفظ حجاب خانم ها در کشور می زند که چند روز پیش و پیش از آنکه دولت مرکزی کاملا سقوط کند، گزارش هایی از افزایش تقاضای زنان برای خرید برقع و افزایش قیمت آن در سطح بازار کشور بخصوص کابل شده بود.