• انتشار: 17 ژوئن 2019
  • ساعت: 13:06
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 35152
پرینت

صلح افغانستان و نسخه امریکایی برای آن!

نمایندگان شورای ملی، سرگرم جنگ شدید قدرت و منافع و زد و بندهای شخصی و تجارت و سیاحت و همدستی با تروریزم و… هستند و حکومت مرکزی نیز در اندیشه انتخابات و تبلیغات زودهنگام و سوء استفاده وسیع و وقیح از امکانات دولتی برای مقاصد انتخاباتی و سیاسی و قومی و گروهی و دور زدن آشکار قانون اساسی و…

روند صلح نیز اگرچه درباره سرنوشت آینده افغانستان، صورت می گیرد؛ اما ماهیتا یک روند امریکایی است و خلیلزاد خود را مالک و مدیر این روند می داند.

مجلس سنا از عدم ارائه جزئیات مذاکرات امریکا و طالبان به اعضای شورای ملی به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که اگر آقای خلیلزاد جزئیات صلح را شریک نکند در مقابل‌اش می‌ایستد.

فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا در نشست روز یک‌شنبه (۲۶ جوزا) با انتقاد از زلمی خلیلزاد گفت او برای دادن جزئیات در روند صلح به خانه‌های افراد می‌رود؛ اما به اعضای شورای ملی به ویژه مجلس سنا دیدار نمی‌کند و جزئیات نمی‌دهد.

رییس مجلس سنا گفت آقای خلیلزاد هیچ گونه معلوماتی را در مورد مذاکرات صلح با طالبان با نمایندگان مردم شریک نکرده و حق خود می‌داند که از آقای خلیلزاد انتقاد کند؛ زیرا مردم افغانستان همه روزه کشته می‌شوند؛ ولی به آنان جزئیات داده نمی‌شود که بر سرنوشت شان چه می‌گذرد.

آقای مسلمیار خطاب به خلیلزاد گفت: “چیزی را از مردم پنهان نکن؛ اگرنه در مقابل شما ایستاد می‌شویم….”

هشدارهای رییس مجلس سنا، صریح و عریان و عصیانگرانه است؛ اینکه خلیلزاد بارها به کابل آمده؛ اما گویی نه افغانستان، مردم دارد و نه مردم آن در شورای ملی، نماینده دارند.

حق با آقای مسلمیار است. مردم افغانستان سال هاست که از صحنه نمایش، حذف شده اند. نخستین و مؤثرترین قدم ها را در زمینه حذف مردم نیز دولتمردان افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی برداشتند. آنها علیرغم آنکه مشروعیت نمادین خود را از آرای مردم در انتخاباتی نمایشی می گرفتند، پس از کسب کرسی های قدرت، هیچ اعتنایی به مردم نکردند.

خلیلزاد هم وقتی می بیند که نمایندگان حتی قادر به توافق بر سر تعیین رییس شان هم نیستند و شورای ملی تماما تحت سلطه و هدایت و حاکمیت حلقه ای کوچک در ارگ ریاست جمهوری است و مردم هم نسبت به این وضعیت اسفبار، هیچ واکنشی نشان نمی دهند، به سادگی آنها را نادیده می گیرد.

آقای مسلمیار راست می گوید که مردم افغانستان، همه روزه در سراسر کشور کشته می شوند؛ اما به آنان جزئیاتی داده نمی شود که بر سرنوشت شان چه می آید؛ ولی وقتی حکومت و شورای ملی افغانستان، کمترین اعتنا و اعتقادی به خونریزی های جاری ندارند و چه بسا بدتر از آن، با تروریست های خون آشام داعش و طالبان و حامیان منطقه ای آن، همدست و همداستان اند، از زلمی خلیلزاد که یک امریکایی جمهوری خواه است، چه انتظاری می توان داشت؟

نمایندگان شورای ملی، سرگرم جنگ شدید قدرت و منافع و زد و بندهای شخصی و تجارت و سیاحت و همدستی با تروریزم و… هستند و حکومت مرکزی نیز در اندیشه انتخابات و تبلیغات زودهنگام و سوء استفاده وسیع و وقیح از امکانات دولتی برای مقاصد انتخاباتی و سیاسی و قومی و گروهی و دور زدن آشکار قانون اساسی و…

در چنین شرایطی، خلیلزاد حق دارد که صلح را در انحصار خود قرار دهد و به جز اطلاعات کلی و مبهم و برای مصارف رسمی و رسانه ای، هیچ خبری از پشت پرده روند صلح به بیرون مخابره نکند و مردم افغانستان را در جریان معامله بر سرنوشت شان نگذارد.

خلیلزاد نماینده ویژه همان امریکایی است که در تمامی روندهای انتخاباتی پیشین، رأی مردم افغانستان را نادیده گرفت تا دولت تحت حمایت خود را روی کار بیاورد.

روند صلح نیز اگرچه درباره سرنوشت آینده افغانستان، صورت می گیرد؛ اما ماهیتا یک روند امریکایی است و خلیلزاد خود را مالک و مدیر این روند می داند؛ بنابراین، او می تواند تعیین کند که با چه کسانی در این زمینه دیدار کند و با چه کسانی نکند. او به گفته مسلمیار به خانه افراد می رود؛ اما به خانه ملت نمی رود؛ زیرا از نظر او نه مردم افغانستان و نه نمایندگان آنها وجود خارجی ندارند و کسی آنها را حساب نمی کند.

حتی اگر خلیلزاد پس از این موضع هشدارآمیز مسلمیار به دیدار او برود و یا در صحن علنی مجلس سنا حضور یابد، گمان نمی رود که جزئیات واقعی روند صلح در اختیار آنها قرار بگیرد؛ زیرا این امر، در تنافری جدی و آشکار با روند صلح امریکایی قرار دارد. ضمن آنکه او می داند که مسلمیار و مجلس سنای تحت رهبری او، قدرت و صلاحیتی ندارند تا در برابرش بایستند؛ مگر آنکه مشاورانی مانند «حاجی دلاور» به کمک پاکستان و طالبان و داعش، راهکارهای دیگری در اختیار شان قرار دهد.

عبدالمتین فرهمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.