- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

صلح از طریق مذاکره و عدالت اجتماعی حاصل می شود

عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی شب گذشته در تویتر خود نوشت از اینکه بن بست مذاکرات صلح دوحه شکسته شده و هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیات مذاکره کننده طالبان می توانند برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و مغتنم شمردن فرصت برای صلح گام بعدی را بردارند، استقبال می کند.

وی گفت:«خبرهای خوبی شنیده ایم که می گوید هیات مذاکره کننده حکومت در دوحه موفق شده اند بن بست ایجاد شده را بشکنند، این خود یک بار دیگر امید را در رندگی مردم ما زنده می کند. جمعیت اسلامی افغانستان به طور کامل اعتقاد دارد که صلح در افغانستان از طریق مذاکره و عدالت اجتماعی به دست می آید.»

عطا محمد نور تاکید کرد از هیات مذاکره کننده حکومت در دوحه می خواهیم که صبر و قدرت داشته باشند و طالبان را به پایان خشونت و اعلام آتش بس وادار سازند.

وی افزود حزب جمعیت همچنین از تمام احزاب سیاسی و شخصیت ها می خواهد متحد بمانند و دولت را به فراهم سازی بستر برای تقویت ارزش های نظام جمهوری وادار کنند.

والی پیشین بلخ از سازمان ملل و جامعه بین الملی و کشورهای منطقه خواست به پروسه صلح کمک کنند چون یک افغانستان صلح آمیز می تواند به یک منطقه و جهان صلح آمیز کمک کند.