• انتشار: 4 اکتبر 2017
  • ساعت: 10:01
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 24854
پرینت

صدها سیت موبایل مصادره شده قاچاقبران به گمرک کابل تحویل داده شد

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده است که حدود ۶۰۰ سیت موبایل را که از نزد قاچاقبران جمع آوری شده بود، به گمرک کابل تحویل داده شده است.

به نقل از اعلامیه این مرکز که روز سه شنبه ۱۱ میزان منتشر شده، قرار است پس از حکم مصادره در محاکم ثلاثه برای لیلام کردن به گمرک تحویل داده شده است.

در اعلامیه نوشته شده است که موبایل های به دست آمده شامل ۲۷ مبایل مختلف النوع، ۷ سیت ثریا از بابت سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۱۳۴ سیت مبایل مختلف النوع از بابت سال ۱۳۹۴ و ۴۰۶ سیت مبایل مختلف النوع از سال ۱۳۹۵ خورشیدی که توسط منسوبین کشفی و امنیتی حین بازداشت قاچاقبران مسکرات ومواد مخدر درولایات مختلف کشورکشف وضبط شده بود.

محمدعارف نوری رئیس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر هنگام تسلیم دهی موبایل های یادشده اظهار نمود که ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرحکم می کند که اموال منقول که از نزد قاچاقبران بدست می آید ،پس ازحکم محاکم ثلاثه درمورد مصادره آن، اموال واجناس بدست آمده لیلام وعواید آن جمع عواید دولت گردد.

به باورآقای نوری محاکم ثلاثه حکم مصادره موبایل های متذکره را پس ازآن صادرکرد که مالکین آن ها بعد ازتعقیب عدلی وقضایی محکوم به مجازات شده اند.

متعاقباً عبدالمحمد نماینده گمرک کابل هنگام تسلیم گیری موبایل ها گفت که سپردن موبایل های ضبط شده ازنزد قاچاقبران به گمرک کابل نمایانگر شفافیت کاری وعدم فساد دراین مرکزمی باشد.

موصوف علاوه نمود که ریاست گمرک کابل همواره دراین راستا بامرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرهمکاربوده وخواهد بود.

این درحالی است که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردرجریان چهارسال گذشته بیش از ۱۵۰۰ سیت موبایل های مختلف النوع را که ازنزدقاچاقبران کشف وضبط شده بود ؛ پس ازحکم قطعی محاکم ثلاثه غرض لیلام رساندن به گمرک کابل سپرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.