- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شورشیان دو داکتر را در بادغیس ربودند

محمدظاهر بهاند با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها نوشته که ربوده شدگان از کارمندان اداره صحت ولایت بادغیس هستند و در این سفر قصد داشتند از درمانگاهی در قادس نظارت کنند.

آقای بهاند افزوده که این داکتران پیش از سفر به سوی قادس، پولیس را از سفر خود آگاه نکرده بودند.

به گفته سخنگوی والی بادغیس، یک داکتر دیگر نیز که با آن‌ها در این سفر همراه و کارمند یک سازمان غیردولتی بوده، نیز ربوده شده بود، ولی به زودی آزاد شد.

گروه طالبان هنوز درباره این خبر اظهاری نکرده است.

ماه قوس گذشته پولیس بادغیس خبر داد که گروه طالبان یک زن را در پی محاکمه صحرایی در ملاء عام تیرباران کرده است اما این گروه این خبر را تکذیب کرد.