- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شورای عالی صلح: پاکستان مانع برگزاری پروسه صلح با طالبان است

محمد اسماعیل قاسمیار مشاور شورای عالی صلح کشور گفت: “رهبری طالبان در آنسوی مرزهای کشور زندگی می کند و پاکستان برقراری ارتباط مستقیم با آنها را بسیار مشکل ساخته است.”

آقای قاسمیار همچنین گفت که دولت افغانستان باید با پاکستان بر سر موضوع گفتگوهای صلح با طالبان به نتایجی برسد.

وی افزود “آنهایی که خون زنان و کودکان را می ریزند بر خلاف اراده خداوند اقدام می کنند.”

این گفته ها در حالی مطرح می شود که مجلس سنای کشور روز گذشته از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور خواست تا موضوع اظهارات جنجالی عبدالحکیم مجاهد یکی دیگر از مشاوران شورای عالی صلح را حل و فصل کند.

عبدالحکیم مجاهد در اظهاراتی جنجالی طالبان را فرشته های صلح خطاب کرده بود و برخی شخصیت های کشور مانند احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی را عاملین تخریب افغانستان در جنگ های داخلی عنوان کرده بود.

به دنبال این اظهارات، واکنش های تندی از سوی مقامات کشور برخاست.

لازم به ذکر است که عبدالحکیم مجاهد پیش تر نماینده طالبان در سازمان ملل متحد بود و در حال حاضر مشاور شورای عالی صلح است.

گفته می شود وی به دنبال این اظهاراتش، از سمتش برکنار شده است.