- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان نشست فوق العاده برگزار کرد

به نقل از شبکه جهانی آریانا نیوز، در گزارش بان کی مون آمده است حکومت افغانستان با تداوم چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است.

سرمنشی سازمان ملل همچنین گفته، گفت‏وگوهای گروه هماهنگی چهارجانبه صلح و روند مصالحه ناکام بوده اما در همین حال –گفت‏وگو با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پیشرفت های همراه بوده است.

نیکولاس هیسم، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در این جلسه گفت که هر چند او گفته بود که حتی بقای حکومت وحدت ملی شاید دستاوردی برای حکومت افغانستان باشد، اما حال با وجود چالش های موجوده درآن کشور، باید از برنامه های انکشافی که با همکاری سایر کشورهای در منطقه رونما شده است، از آن قدردانی شود.

این مقام ملل متحد همچنان افزود که این پیشرفت ها در حالی دیده می شود که راه اندازی پروژه تاپی نیز گامی دیگر به سوی آینده مرفع می باشد.