- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شماری از شبکه های اجتماعی در افغانستان قطع شده است

خبرگزاری فرانسه نوشته است شماری از شبکه های اجتماعی به شمول فیس بوک، انستاگرام، واتس آپ در افغانستان و برخی کشورهای منطقه قطع شده است.

تاکنون توضیحی در این باره از سوی این شبکه های اجتماعی ارائه نشده است