- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شرکت الکوزی ۳۵۰ میلیون دالر در کشور سرمایه گذاری می کند

براساس این قرارداد، ۱۴۴ جریب زمین میان نمایندگان اداره‌های مستقل اراضی، هوانوردی ملکی (مالک زمین) به عبدالرحمن الکوزی، رئیس شرکت الکوزی داده می شود.

بر اساس خبرنامه منتشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری؛ شرکت بین‌المللی الکوزی متعهد شده برای ایجاد کارخانه‌های انتشارات، تولید دستمال کاغذی، کارتن‌سازی و تولید مواد خوراکی ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

به نقل از خبرنامه، وزیر مالیه در این نشست گفته است براساس برآوردهای فعلی انتظار می‌ورد این کارخانه‌ها برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ هزار نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم کند.

ریاست جمهوری در این خبرنامه چارچوب زمانی برای آغاز کار ساختن این کارخانه‌ها ارائه نکرده است.

وزیر مالیه افغانستان همچنین گفته است که این شرکت متعهد شده تا برای اداره هوانوردی افغانستان، اکادمی آموزشی را به ارزش ۵ میلیون دلار بسازد.