- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شرایط جدید امارات متحده عربی برای دارندگان پاسپورت های الکترونیکی افغانستان

این توافق در حالی میان مقامات دو کشور صورت می گیرد که ماه هاست شهروندان کشور با محدویت هایی از طرف امارات متحده عربی برای سفر به این کشور روبرو شده اند.

شهروندان کشور به منظور سفر به این کشور با پاسپورت های الکترونیک مجبور بودند تا پاسپورت های خود را به تایید وزارت امور خارجه کشور برسانند، سپس آنها واجد شرایط می شدند تا ویزای امارات متحده عربی را دریافت کنند.

اما بر اساس توافق جدید میان دو کشور، امارات متحده عربی در صورتی به افغان ها ویزا صادر می کند که ریاست پاسپورت کشور نام پدر را نیز در پاسپورت های الکترونیکی درج نماید، حتی اگر این درج به صورت دستی صورت بگیرد.

احمد شکیب مستغنی در گفتگو با بی بی سی گفته است پروسه تایید پاسپورت ها از طرف وزارت امور خارجه کشور بسیار طولانی است، زیرا پاسپورت ها از طریق قنسولی وزارت امور خارجه به سفارت امارات متحده عربی ارسال می شود، و این زمان گیر می باشد.

وی گفت “وزارت امور خارجه پس از این، مجبور شد تا گفتگوهایی با مقامات امارت متحده عربی انجام دهد تا پروسه کوتاه گردد. در این گفتگوها معلوم شد که اطلاعات شهروندان افغانستان پیش از نیز با درج نام و نام پدر در بانک اطلاعات امارات متحده عربی صورت می گرفته است، که پاسپورت های جدید الکترونیکی فاقد نام پدر دارنده پاسپورت می باشد.”

آقای مستغنی افزود که سرانجام میان مقامات دو کشور توافق شد که نام پدر دارنده پاسپورت نیز به صورت دستی توسط ریاست مرکزی پاسپورت افغانستان درج شود.

بر اساس گفته های آقای مستغنی، ریاست پاسپورت کشور از هفته آینده نام پدر را نیز در پاسپورت های جدید درج خواهد کرد.

پیش تر گفته شده بود که محدودیت ویزا از سوی مقامات امارات متحده عربی پس از این وضع شد که شهروندان دیگر کشورها نیز پاسپورت الکترونیکی افغانستان داشتند و در این کشور اقامت داشتند.

همچنین بر اساس برخی منابع امارات متحده عربی، برخی شهروندان کشور هم که از امارات متحده عربی دیپورت شده بودند با هویت و پاسپورتی جدید دوباره وارد این کشور شده اند.