• انتشار: 21 دسامبر 2015
  • ساعت: 19:42
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 5332
پرینت
آیسا:

سی و سه هزار جریب زمین برای ساخت شهرک های صنعتی نیاز است

مقامات در اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا) می گویند به منظور ایجاد پارک/شهرک های صنعتی در کشور به ۳۳ هزار جریب زمین نیاز می باشد.

مسوولین ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری، نبود برق، امنیت و غصب زمین ها و استفادۀ آن به هدف های دیگر را از مشکلات این اداره در زمینۀ ایجاد شهرک های صنعتی عنوان می کنند.

این اداره می گوید که ۴۵۰۰ جریب از زمین های شهرک های صنعتی غصب شده است.

محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا که در جلسه شورای عالی سرمایه گذاری در وزارت تجارت حضور داشت گفت که هدف از برگزاری کمیسیون عالی سرمایه گذاری ایجاد اشتغال در شهرک های صنعتی می باشد.

وی گفت “این اداره در نظر دارد تا برای هر جریب زمین که به منظور شهرک صنعتی اختصای می یابد ۱۰ نفر مشغول به کار شود و دست کم ۱۲۰ هزار دالر نیز برای همین مقدار زمین سرمایه گذاری گردد.”

رئیس اداره آیسا گفت که ٣۵ فابریکه، پیشنهادهای خود را برای اخذ زمین برای ایجاد شهرک صنعتی ارایه کرده اند که در ختم جلسه، مشخص خواهد شد که برای چند فابریکه زمین داده خواهد شد.

رئیس ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری گفت که در حال حاضر ۴۴٢۴ نمره زمین وجود دارد  و ٢٩۴٠ نمره از این زمین ها در اختیار ۱۶۰۵ شرکت قرار گرفته که از این تعداد تنها ۵۵۲ شرکت فعالیت دارد.

وى افزود که سروی بررسی وضعیت شهرک های صنعتی که از سوی این اداره صورت گرفته است نشان می دهد که ١۶٠۵ شرکت در کشور وجود دارد که از این میان، ۵۵٢ شرکت فعال و ۴٧٧ شرکت غیرفعال است.

بر اساس این سروی، در کشور ده شهرک صنعتی در حالت نیمه فعال قرار دارد که در ولایت های کابل هرات، قندهار، پروان و هلمند می باشند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.