• انتشار: 11 آوریل 2017
  • ساعت: 18:03
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 19967
پرینت

سیما سمر: زنان باید در سیاست و قدرت سهیم باشند تا به صلح برسیم

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس «برابری جنسیتی» برگزار کرد. داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کنفرانس بر حقوق برابر زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.

تساوی جنسیتی پنجمین هدف اهداف توسعه پایدار است و سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضو این سازمان، اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس تاکید کرد که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در این کنفرانس که در کابل برگزار شده بود، بر حقوق برابر زنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرد و گفت که یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ کس نباید از حقوق خود محروم شود. در حالی که رنگ، جلد، جغرافیا مطرح نیست و همه باید از این اهداف برخوردار شوند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد هنگامی که حکومت افغانستان مقرره‌ها و پالیسی‌ها را در رابطه به تطبیق اهداف انکشاف پایدار تدوین می‌کند، نهادهای مختلف را در آن شریک سازد و نظرات همه را در این مورد جویا شود.

خانم سمر افزود: «یکی از اهداف، ازبین بردن هرگونه تبعیض است. هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتا غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود.»

دومین هدف توسعه پایدار، از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران است و کشورها موظف شده‌اند هرگونه خشونتی که علیه زنان وجود دارد، باید اقداماتی را برای ازبین بردن آن انجام دهد.

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تا زمانی که خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، این کشور نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است: «هرنوع خشونت علیه زن باید برداشته شود، درغیر آن ما به هدف نمی‌رسیم و افغانستان به صلح نمی‌رسد. حضور زنان در یک جامعه نشان دهنده صلح و مدنیت است.»

مبارزه با عنعنات ناپسند

مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند نیز برای برابری جنسیتی مهم است. بسیاری این رسم و رواج‌ها موانع جدی و اساسی در برابر حضور زنان و دسترسی به حق برابر است. به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا زمانی که تمام مردم افغانستان در برابر رسم و رواج‌های ناپسند مبارزه نکنند، مبارزه با این پدیده ممکن نیست.

خانم سمر گفت: «این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل می‌دهند، دختران را به ازدواج اجباری می‌دهند و دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود.»

در نتیجه همین رسم و رواج‌های ناپسند، نیمی از جمعیت یک جامعه را بر نیمی دیگر ترجیح می‌دهد و زمینه نابرابری‌های جنسیتی را فراهم می‌نماید.

احترام به کار و زحمت زنان

در این کنفرانس تاکید شد که به کار و زحمت زنان باید احترام شود و به آن اهمیت داده شود. بیشتر زنان در افغانستان در خانه‌ها کار می‌کنند در حالی که فکر می‌شود کار آن‌ها در خانه ارزش اقتصادی ندارد. اما اهداف توسعه پایدار تاکید می‌کند که به کار بدون مزد زنان اهمیت داده شود.

داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «چون کار زنان در خانه پول نمی‌آورد، به آن اهمیت داده نمی‌شود در حالی زنان در خانه از مریضان پرستاری می‌کنند و در حفاظت از اعضای خانواده نقش مهمی بازی می‌نمایند ولی به این کار زنان اهمیت داده نمی‌شود.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که کار بدون مزد زنان باید در پالیسی‌ها به رسمیت شناخته شود: «سیستم‌ها و پلان‌های انکشافی قسمی ساخته شود که کار زنان به رسمیت شناخته شود.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به کار و زحمت فراوان زنان در خانه گفت که هنوز این کار به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اشتراک معنادار زنان در سیاست

در حالی که در دوره جدید، تعدادی از زنان در پست‌های حکومتی راه یافتند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع باید «معنادار» باشد. باوجودی که حق رای زنان در قوانین به رسمیت شناخته شده اما داکتر سیما سمر گفت آگاهی سیاسی زنان باید به حدی بلند برده شود تا آنان بتوانند آگاهانه رای دهند نه براساس فرمایش مردان خانواده.

دسترسی زنان به خدمات صحی به خصوص خدمات باروری نیز در سند اهداف توسعه پایدار بر آن تاکید شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که زنان باید از خدمات صحی آگاهی داشته باشند و زمینه دسترسی به این خدمات برای زنان فراهم شود.

براساس اهداف توسعه پایدار، زنان و دختران باید به تکنالوژی معلوماتی آشنایی و دسترسی داشته باشند. هدف اصلی از دسترسی زنان به تکنالوژی معلوماتی، حضور موثر و معنادار زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

دلبر نظری وزیر امور زنان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد. وزیر امور زنان تاکید کرد که عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری دست یابند. وزیر امور زنان گفت که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.

خانم نظری افزود که این وزارت دستاوردهای زیادی در عرصه دسترسی زنان به برابری جنسیتی دارد، چنانچه استراتژی‌ها و پالیسی‌های تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایتی از زنان، ایجاد کمیته امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون متعلم و محصل، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران دست آوردهایی بوده که در نتیجه فعالیت‌های وزارت امور زنان به دست آمده است.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد. آقای مراد گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.

آقای مراد گفت که این وزارت در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که مبنای اصلی انکشاف در افغانستان، تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال، در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ بدهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.