اجتماعی

سیستم صحی افغانستان در معرض سقوط

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان سیستم صحی کشور نیز همانند دیگر بخش ها به  دلیل کمبود دارو و امکانات طبی در معرض سقوط قرار گرفته است.

 این در حالی ست که مقامات فاسد دولت پیشین نیز توجه کافی به ارتقاء نظام صحی کشور نداشتند و بازیگران بین المللی هم به توسعه یک سیستم صحی پایدار کمکی نکردند.

پس از تصرف قدرت توسط طالبان، بانک جهانی و دیگر موسسات نزدیک به شش صد میلیون دالر از کمک های خود به بخش صحی افغانستان را قطع کردند.

به نقل از «OpEd» قطع کمک های بین المللی سبب شد شهروندان افغان با فقر شدید، گرسنگی، اقتصاد ضعیف و عدم دسترسی به خدمات صحی روبرو شوند.

جدای از این نزدیک به چهار دهه جنگ، هوای سرد، کوید-۱۹، فرار تعداد زیادی از کارمندان بخش صحی از افغانستان و بی توجهی مقامات دولت پیشین و غفلت بازیگران بین المللی همه و همه از عوامل سیستم صحی ضعیف در افغانستان به شمار می روند.

کشورهای منطقه و خیرخواهان افغانستان دارو و امکانات طبی در اختیار افغانستان نمی گذارند و مدام از جامعه بین الملل می خواهند به افغان ها کمک کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا