- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

سه سرباز پولیس به دلیل لت و کوب افراد ملکی به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند

خبرنامه ای که وزارت امور داخله منتشر کرده، آمده، این سه سرباز، پس از وقوع یک انفجار در منطقه سپین غبرگه از توابع شهر قلات ولایت زابل؛ افرادی که دور رویداد جمع شده بودند، لت و کوب کردند.

وزارت امور داخله گفته است به منظور تنفیذ یکسان قانون، سه تن از سربازان پولیس را از وظایف شان برطرف و مورد بازپرس و پیگرد قرار داده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.

همچنین این وزارت به فرماندهی امنیه این ولایت دستور داده است که از نزدیک به دیدار متضرران رفته و از آنها دلجویی کند.

وزارت امور داخله می گوید که نیروهای پولیس مسوولیت حفاظت جان و مال مردم را دارند و از افراد ملکی باید تحت هر شرایطی محافظت کنند و حق آنرا ندارند تا به افراد ملکی آسیب برسانند و یا لت و کوب کنند.

وزارت امورداخله متعهد به رعایت حقوق بشری شهروندان بوده و به نیروهای پولیس ملی اکیدا هدایت داده است تا در هنگام اجرای وظایف، با مردم رفتار نیک داشته و از حقوق شان دفاع نمایند و به هیچ یک از افراد ملکی آسیب نرسانند.