- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

سه تبعه افغان که با پاسپورت جعلی عازم انگلیس بودند در فرودگاه پاکستان دستگیر شدند

پولیس پاکستان سه تبعه افغانستان را در عملیاتی در فرودگاه علامه اقبال شهر لاهور پس از اینکه تصمیم داشتند با پاسپورت های جعلی به انگلیس مسافرت کنند، دستگیر کرد.

پولیس پاکستان می گوید سه تبعه افغانستان دستگیر شده، یک مرد و دو زن می باشند.

همچنین پولیس پاکستان می افزاید که این سه نفر از مرز تورخم وارد پاکستان شده بودند.