• انتشار: 19 دسامبر 2020
  • ساعت: 12:34
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 52186
پرینت

سرنوشت احزاب در وضعیت حال

ارگانیزم معیوب تمام احزاب در میدان بیمارگون سیاست کارکردهای آن را نیز مختل نموده است.

وجود احزاب قوی و نیرومند، نه تنها یک نیاز، بلکه یک حتمیت، در روزگار کنونی است. قطع نظر از ضرورت کنترل قدرت با قدرت، احزاب حلقه وصل جامعه و نظام قدرت است. ولی ارگانیزم معیوب تمام احزاب در میدان بیمارگون سیاست کارکردهای آن را نیز مختل نموده است.

مهم‌ترین کاستی‌های احزاب عبارتند از:

۱. عدم پایبندی اکثر احزاب به الزامات حقوقی و قانونی کشور.

۲. عدم پایبندی به اساسنامه و مرامنامه‌های شان.

۳. نداشتن پالیسی و استراتژی مدون بلند مدت که در محور آن فعالیت نمایند.

۴. نداشتن ساختار، تشکیلات و کمیته‌های و سایر اقتضائات حزبی فعال، متناسب با شرایط موجود و روندهای آینده.

۵. عدم پایبندی به چرخش دموکراتیک مقامات حزبی.

۶. نداشتن سیستم مالی واضح و روشن.

۷. قومی و سمتی بودن اکثر احزاب.

۸. نداشتن سیستم روشن و عام برای عضویت‌گیری و سلب عضویت.

۹. نشستن حلقات خاص بجای مکانیزم‌ها در اتخاذ تصامیم حزبی.

۱۰. نداشتن فعالیت حزبی مطابق معیارهای رایج دنیا.

۱۱. فرد محوری و موروثی شدن احزاب.

۱۲ تهی شدن غالب احزاب از حضور نخبگان جامعه.

۱۳. فصلی و پروژه‌ای بودن تعدادی از احزاب. هر حزب قدیم و جدید که کاستی‌های فوق را از خود بزداید، یقینا مقبولیت عمومی پیدا می‌کند.

داکتر امان فصیحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.