• انتشار: 19 آوریل 2021
  • ساعت: 18:33
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 57043
پرینت

سالنامه احصائیوی سال ۱۳۹۹؛ افزایش تولید گندم و کاهش تولید برق، صادرات و واردات

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات با نشر تازه‌ترین آمار، گفته است که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، تولید گندم حدود شش درصد افزایش یافته است.

حسیب‌الله موحد، معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات روز دوشنبه ۳۰ حمل هنگام نشر «ارقام، شاخص‌ها و معلومات احصاییوی سال مالی ۱۳۹۹» گفت که در سال مالی ۱۳۹۹، ارقام وزارت زراعت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ به مقدار ۵.۲ میلیون تُن گندم تولید شده است که نسبت به سـال گذشـته ۶ درصد افزایش دارد.

آقای موحد افزود، افزایش تولیدات گندم عمدتاً ناشی از افزایش در ساحه تحت زرع گندم در سال ۱۳۹۹ می‌باشد. ساحات تحت زرع غله جات و حبوبات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.

او اضافه کرد، ارقام مربوط به تولید و تورید انرژی برق در کشور نشان می‌دهد که تولید و تورید برق از ۶۱۹۷ میلیون کیلووات ساعت در سال مالی ۱۳۹۸ به ۶۱۸۲ میلیون کیلووات ساعت در سال مالی  ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

در آمار اداره ملی احصاییه و معلومات در رابطه با تجارت، آمده که مجموع واردات ثبت شده اجناس در سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۶.۵ میلیارد دالر و صادرات کشور ۷۷۶ میلیون دالر بوده است. این رقم در سال مالی ۱۳۹۸ واردات ۶.۷ میلیارد دالر و صادرات ۸۶۳ میلیون دالر بود.

معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات گفت که این ارقام نشان دهنده آن است که واردات کشور در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۳۹ میلیون دالر و یا ۳.۵ درصد کاهش یافته است، صادرات نیز به اندازه ۸۷ میلیون دالر و یا ۱۰ فیصد کاهش نموده است. قابل تذکر است که در مجموع ارزش واردات در سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۲۵۳.۵ میلیون دالر واردات برق نیز شامل می‌باشد.

واردات خدمات در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۱.۱ میلیارد دالر بوده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ به اندازه ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مجموع واردات اجناس و خدمات در سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۷.۶ میلیارد دالر بوده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ به میزان ۴.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صادرات خدمات در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۶۹۹ میلیون دالر بوده که با مقایسه به سال مالی ۱۳۹۸ به میزان ۷.۳ درصد افزایش رونما گردیده است. در مجموع صادرات اجناس و خدمات در سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۱.۴ میلیارد دالر بوده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۲,۶ فیصد کاهش نموده است.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که در بخش حمل و نقل هوایی ارقام احصائیوی سال مالی ۱۳۹۹ نشان می‌دهند که خط هوایی دولتی (آریانا) به مقدار ۵۸۶ تن اموال را انتقال داده است. از جانب دیگر خطوط هوایی خصوصی به‌تعداد ۸۶۰ هزار مسافر را انتقال داده است.

سطح تحصیل کارمندان دولت

ارقام مربوط به درجه تحصیل کارمندان دولت نشان می‌دهد که از مجموع ۳۲۴۶۲۰ کارمندان خدمات ملکی، دولتی ۴۰۸ نفر دوکتورا، ۹۰۴۲ نفر ماستر، ۸۸۴۸۷ نفر لیسانس و ۲۲۶۶۸۳ نفز پائین‌تر از درجه لیسانس در چوکات دولت ایفای وظیفه می‌کنند.

ارقام تحصیلات عالی کشور بیان‌گر آن است که در سال ۱۳۹۹ مجموع محصلان دانشگاه‌های دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی بالغ بر ۳۸۷ هزار نفر می‌گردد که به تناسب سال قبل کاهش ۸.۶ فیصد را نشان می‌دهد. از آن جمله ۲۷۹ هزار تن آن‌را محصلان پسر و ۱۰۸ هزار تن آن را محصلان دختر تشکیل می‌دهد.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تعداد دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۷ باب رسیده که ۱۲۸ آن خصوصـــی و ۳۹ آن دولتی می‌باشد، که ۱ باب موسسه تحصیلات عالی خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

استادان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۹۹۸ نفر رسیده که از آن جمله ۲۶۱۷ نفر زن و ۱۶۳۸۱ نفر مرد می‌باشد و ۰.۵ درصد نسبت به مجموع استادان سال ۱۳۹۸ افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش ۳۵ درصد خشونت علیه زنان و کاهش جرایم جنایی

بر اساس آمار و ارقام اداره ملی احصاییه و معلومات، در سال مالی ۱۳۹۹ مجموع خشونت‌ها علیه زنان و دختران به ۴۵۳۱ واقعه می‌رسد که نظر به سال قبل ۳۵.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات گفت که تعداد واقعات جرایم جنایی در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۷۹۰۳ واقعه می‌رسید که نظر به سال قبل ۱.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

آقای موحد همچنان اضافه کرد که تعداد حوادث ترافیکی در همین سال، ۲۶۱۹ واقعه ثبت گردیده است که نظر به سال قبل ۱۱.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تعداد ساحات ملوث با ماین در سال مالی ۱۳۹۹ به اندازه ۱۳۵۴ کیلومتر مربع تثبیت گردیده است که از آن جمله ۸۳ کیلومتر مربع پاک‌سازی گردیده است که نظر به سال قبل تقریباً ۴.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد، در حالی‌که به دلیل عدم دریافت بودجه از طرف تمویل کننده‌گان و ناامنی در اکثر ولایات پاک‌سازی صورت نگرفته است.

ارقام صحت عامه کشور نیز نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۹ مراکز صحی به ۲۷۳۶ باب می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۲۷۴۵ باب مرکز صحی در افغانستان وجود داشته که ۰,۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این مراکز صحی شامل مراکز فرعی، مراکز اساسی و مراکز جامع می‌گردد.

معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تسهیلات مذکور مانند سال مالی ۱۳۹۸ کافی نبوده و برای هر ده هزار نفر ۴ بستر و ۳ داکتر وجود دارد. وقوع امراض ساری مانند ملاریا، توبرکلوز و ایدز در سال مالی ۱۳۹۹ در افغانستان وجود داشته در حالی‌که واقعات ایدز در سال مالی ۱۳۹۹ افزایش یافته است. تعداد مبتلایان به مرض ایدز در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۶۶ نفر می‌رسد که نظر به سال قبل ۵ فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

ارقام و معلومات منتشرۀ سالنامۀ احصائیوی به همکاری وزارت‌ها، ادارات دولتی و سکتور خصوصی توسط کارمندان این اداره جمع‌آوری شده است. ارقام جمع‌آوری شدهٔ هر بخش در رابطه با پیشرفت‌های اخیر با در نظرداشت اهداف و پالیسی دولت برای سکتور مربوط تحلیل شده و در تعریف‌ها، تصنیف‌ها، طبقه‌بندی و توضیحات از معیارهای بین‌المللی استفاده به‌عمل آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.