• انتشار: 30 آگوست 2015
  • ساعت: 20:06
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 2087
پرینت

سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا ۷۵ میلیون دالر به معارف کمک کرد

سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا  (USAID)برای تطبیق و افتتاح برنامه تعلیمات محلی (CBE)  مبلغ ۷۵ میلیون دالر را کمک کرد. تسهیلات این کمک از سوی یونیسف فراهم می شود.

وزارت معارف خبرنامه ای را ارسال کرده است که این برنامه از سال ۲۰۱۵ -۲۰۱۹ را در بر می گیرد و قرار است در سیزده ولایت کشور (بامیان، دایکندی، فراه، غور، هرات، بادغیس، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) عملی شود.

از طریق این برنامه حدود صد هزار طفل محروم از تعلیم از خدمات تعلیمی بهرمند می شوند و هزار معلم جدید استخدام و برای آنها خدمات آموزشی و تخصصی فراهم می گردد و حدود هزار قریه و روستا را در راستای حمایت و تقویت نظام تعلیمی بسیج می کند.

اسد الله حنیف بلخی، وزیر معارف هنگام عقد قرارداد ضمن قدردانی گفت که ارائه آموزش و پرورش منحیث یک حق در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، نشان دهنده تعهد افغانستان به اساسات پیمان نامه حقوق اطفال است که ما را مؤظف به تلاش جدی جهت انکشاف آموزش و پرورش برای اطفال افغانستان مینماید.

آقای بلخی افزود، افغانستان از جمله کشور هایی است که پیمان نامه حقوق اطفال (CRC) را امضاء و تصویب نموده است. این پیمان نامه آموزش و پرورش را منحیث حق اساسی اطفال تجویز می کند.

گفتنی است که هدف اساسی تأسیس مکاتب محلی، فراهم نمودن دسترسی آموزش دوره تعلیمات ابتدایی با کیفیت برای اطفالی می باشد که در نواحی دور افتاده روستایی زندگی می نمایند، جایی که دسترسی به امکانات موجود آموزشی وزارت معارف میسر و عملی نبوده و سن اطفال بالاتر از سن شمولیت در مکتب یا کمتر از سن ۱۰ سال بوده و آنها نمی توانند در مکاتب عادی شرکت کنند.

در برنامه های تعلیمات محلی و آموزش تسریعی، کتب درسی فعلی وزارت معارف تدریس می گردد، اما در برنامه آموزش تسریعی، برنامه تعلیمی طوری ترتیب و تنظیم گردیده است که دو سال تعلیمی برای شاگردان در یک سال تکمیل می گردد و تمام شاگردان این مکاتب اعم از شاگردان تعلیمات محلی و آموزش تسریعی از صنوف سوم و ششم فارغ و به مکاتب رسمی تعلیمات عمومی معرفی می شوند.

در نشستی بین اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف کشور و دیگر مسئولان وزارت معارف، آقای مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، رئیس مؤسسه USAID در افغانستان، مهمانان عالی رتبه داخلی و خارجی اشتراک داشتند.

مایکل مکینل سفیر آمریکا نیز طی سخنرانی کوتاهی معارف را اساس پیشرفت افغانستان بیان کرد و به کمک های کشورش در راستای ارتقای بهبود معارف و نظام آموزشی افغانستان تأکید نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.