• انتشار: 1 دسامبر 2020
  • ساعت: 14:27
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 51476
پرینت

ساخت سرک یکاولنگ-دره صوف ۲۷ فی صد پیشرفت کاری داشته است

هزینه ساخت سرک یکاولنگ-دره صوف بیشتر از ۲۰۴میلیون دالر آمریکایی ست که با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد شده است. این سرک قرار است در دو لین اعمار شود.

این سرک که از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان و ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان عبور می کند، دارای ۱۸۳.۶کیلومتر طول، ۷ متر خط عبوری، ۳ متر شانه های اسفالتی در دو طرف سرک، ۲۴۳ پایه پل و ۳۸۹ پایه پلچک می باشد.

هزینه ساخت این سرک بیشتر از ۲۰۴میلیون دالر آمریکایی ست که با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد شده است. این سرک قرار است در دو لین اعمار شود.

تا کنون ۲۷ فی صد پیشرفت کاری داشته است.

این پروژه از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد که با تکمیل شدن آن باشندگان مناطق ده بهبود، کوته، چهار ده، بینمنگ، دهن تور، حسنی، زیرکی، سر ولنگ و مرکز دره صوف مستفید می شوند.

سرک یکاولنگ – دره صوف، یک بخشی از دهلیز شمال- جنوب است که در رشد اقتصاد افغانستان رول مهم داشته، تسهیلات بیشتر و سیستم ترانسپورتی بهتر را برای انتقال تولیدات زراعتی فراهم می سازد، تطبیق آن باعث ایجاد فرصت های کاری برای تعدادی از باشندگان مسیر سرک شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.