- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

زمان بازی های تیم ملی فوتبال افغانستان در جام ملت های آسیا

۲۸ مارچ ۲۰۱۷ برابر با ۸ حمل ۱۳۹۶: افغانستان مقابل ویتنام

۱۳ جون برابر با ۲۳ جوزا ۱۳۹۶: کمبودیا مقابل افغانستان

۵ سپتمبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ سنبله ۱۳۹۶: اردن مقابل افغانستان

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۸ میزان ۱۳۹۶: افغانستان مقابل اردن

۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ۲۳ عقرب ۱۳۹۶: ویتنام مقابل افغانستان

۲۷ مارچ ۲۰۱۸ برابر با ۷ حمل ۱۳۹۷۷: افغانستان مقابل کمبودیا
  [1]