- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

زلمی خلیلزاد با سفیر افغانستان در واشنگتن دیدار کرد

سفارت افغانستان در واشنگتن با نشر خبرنامه‌ای گفت سفیر رویا رحمانی در دیدار با زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان پیرامون روند صلح بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار که توماس ویست معاون تازه گماشته شده برای خلیلزاد نیز او را همراهی می‌کرد، جوانب در مورد بازنگری روند صلح و موضع حکومت افغانستان گفت‌وگو کردند.
رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن همچنین از گماشته شدن توماس ویست به عنوان معاون زلمی خلیلزاد استقبال کرده است.
این نخستین دیدار خلیلزاد با مقامات دولت افغانستان پس از روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده است.