• انتشار: ۲۸ جوزا ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۶:۱۳
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 35186
پرینت

رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت از سوی دادستانی کل فراخوانده شد

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفت مکتوب احضاری آقای رحیمی به‌گونه‌ی رسمی حدود یک هفته‌ پیش (۲۰ جوزا) از سوی معاونت مبارزه با فساد ادارای دادستانی کل به ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فرستاده شده است.

داستانی کل کشور تأیید می‌کند که حفیظ‌الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به‌منظور بازجویی به این اداره فراخوانده شده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به روزنامه اطلاعات روز گفت که مکتوب احضاری آقای رحیمی به‌گونه‌ی رسمی حدود یک هفته‌ پیش (۲۰ جوزا) از سوی معاونت مبارزه با فساد ادارای دادستانی کل به ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فرستاده شده است.

آقای رسولی تأکید کرد متهم تا کنون برای بازجویی در داستانی کل حاضر نشده است.

او در مورد اتهام‌های رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت کشور نیز گفت که آقای رحیمی به رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت اجازه‌ی کار در این اداره را نداده بوده است.

به گفته‌ی او، این پرونده پس از آن جریان یافته است که رییس پیشین مالی و اداری این ریاست، به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دادگاه و اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری کشور مبنی بر عدم اجازه‌نیافتن کار در سمت‌اش، شکایت درج کرده بوده است.

آقای رسولی تأکید کرد: «همه‌ی این مراجع رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را ذیحق خوانده بودند، اما آقای رحیمی به فیصله‌ی هیچ یک از این مراجع توجهی نکرده است.»

سخن‌گوی دادستانی کل کشور گفت که رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت کشور، در یک رقابت آزاد براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری ریاست‌جمهوری کشور مقرر شده بود.

او تأکید کرد: «این فرد حدود ده ماه تا ۱۲ ماه در این اداره کار می‌کند. از سوی ریاست فدراسیون هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در ارزیابی هم نمره‌ی خوب می‌گیرد. پس از این ارزیابی او از کار برکنار می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.