• انتشار: 12 آوریل 2017
  • ساعت: 15:02
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 20000
پرینت

رقابت بیش ۲۵ هزار تن برای ۴۹۲ بست خالی

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده است که برای ۴۹۲ بست خالی برنامه ملی توزیع شناسنامه های الکترونیکی، ۲۵۴۸۰ تن ثبت نام کرده است.

این کمیسیون به درخواست دهندگان برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی گفته که تمام پروسه استخدام مطابق به طرزالعمل ها و قوانین مربوطه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و به طور شفاف، بی طرف و مبتنی بر اصل شایستگی و رقابت آزاد میباشد.

درین مرحله کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی اسناد ۲۵۴۸۰ درخواست کننده را مطابق طرزاالعمل و لوایح وظایف مربوطه مورد بررسی قرار داده و لست نهائی کاندیدان واجد شرایط را غرض امتحان رقابتی عمومی ترتیب می نماید.

به منظور تسریع روند کاری پروسه  توزیع تذکره الکترونیکی امتحان رقابتی آن به شکل جمعی انجام می شود. امتحان رقابتی عمومی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیک توسط نماینده های جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ،شبکه زنان افغان و رسانه ها نظارت میگردد.

قابل ذکر است آنعده از کارکنان که در گذشته از طریق رقابت آزاد، طی یک آزمون عمومی در آغاز سال ۱۳۹۱ (در خیمه لویه جرگه)جذب اداره توزیع تذکره الکترونیکی شده بودند، بدلیل سرمایه گذاری قبلی روی تجارب و مهارت های شان و به اساس شرایط مندرج ماده هشتم طرزاالعمل استخدام کارکنان پروژه ئی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی و شرایط استخدام لوایح وظایف جدید، به آنها اولویت داده خواهدشد.

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بصورت خاص ۳۰ فیصد از مجموع بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را به طبقه اناث واجد شرایط اختصاص خواهد داد.

روند رو به افزایش بیکاری قشر تحصیل کرده روز به روز در حال افزایش است و دولت نیز تاکنون برای اشتغال زایی جوانان اقدام موثری نکرده است. این معظل نگرانی های زیادی را در بین جامعه به وجود اورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.