- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

رئیس هیئت تفتیش اداره ارگان‌ های محلی هرات به پنج سال زندان محکوم شد

در اعلامیه ای محکمه هرات آمده که اعضای این هئیت که چندی پیش جهت بررسی وضعیت شهرداری هرات به این ولایت آمده بودند، به اتهام گرفتن ۱۳ هزار دالر رشوه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این اعلامیه نوشته این هئیت سه عضو دارد که دو عضو دیگر این هئیت، در جلسه قضایی محکمه ابتدائی هرات که امروز چهارشنبه برگزار شد، برائت حاصل کردند.

به نقل از اعلامیه خبری حق استیناف خواهی متهمان محفوظ اعلام شده ‌است.