- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

رئیس جمهور غنی در مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای تروریستی اخیر شرکت نمود

در این مراسم که در مسجد جامع دلگشای ارگ برگزار شده بود، بانوی اول کشور، معاونین ریاست جمهوری، رئیس جمهور پیشین، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس مشرانوجرگه، شماری از اعضای کابینه، مشاوران ریاست جمهوری، اعضای شورای علما و زنان و ورثه شهدا حضور داشتند،

شماری از قاریان کشور قران کریم را ختم کردند و به روح شهدای کشور، به ویژه شهدای نظامی و ملکی رویدادهای اخیر تروریستی، اتحاف دعا صورت گرفت.

همچنان اشتراک کنندگان مراسم ختم قرآن عظیم الشأن، به بارگاه خداوند متعال به خاطر تامین صلح و ثبات پایدار و پایان جنگ نامشروع گروه طالبان در کشور و برچیده شدن بساط فتنه و تفرقه آنان، دعا کردند.