• انتشار: 20 اکتبر 2016
  • ساعت: 16:26
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 14568
پرینت
کمیته گزینش:

رئیس جمهور از نامزدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی مصاحبه می گیرد

اعضای کمیته گزینش می گویند که پس از گزینش نامزدان عضویت برای کمیسیون های انتخاباتی، رئیس جمهوری کشور خود از آنها مصاحبه می گیرد.

اعضای کمیته گزینش امروز در جریان یک نشست خبری به رسانه ها گفتند که تاکنون ۱۲۵۲ تن برای عضویت در کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به این کمیته درخواست داده اند.

به گفته این اعضا، پس از گزینش متقاضیان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شخصا از آنها مصاحبه می گیرد.

جاوید رشیدی رئیس کمیته گزینش گفت که تاکنون ۱۲۵۲ تن برای عضویت در دو کمیسیون مختلف انتخاباتی (کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی) به کمیته گزینش درخواست داده اند.

به گفته وی، از این میان ۷۲۰ تن برای عضویت در کمیسیون انتخاباتی درخواست داده اند که در مرحله اول ۶۳ نفر گزینش می شوند، در مرحله بعدی ۴۲ و در نهایتا ۲۱ نفر برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می شوند.

از سویی دیگر، ۵۳۲ نفر برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی درخواست ارائه کرده اند، که در مرحله ابتدایی ۴۵ تن، در مرحله بعدی ۳۰ نفر و در نهایت ۱۵ نفر برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی انتخاب می گردند.

اعضای کمیته گزینش در این نشست همچنین گفتند که برابری جنسیتی و قومیتی در گزینش نامزدان عضویت در کمیسیون ها در نظر گرفته شده است.

“روند گزینش افراد سرعت خواهد یافت و معیار تحصیلی برای انتخاب آنها، رشته های تحصیلی حقوق، شرعیات، جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت می باشد.”

آقای جاوید رشیدی افزود که سن درخواست کنندگان، درجه تحصیلی و تجربه کاری بر نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها تاثیر خواهد داشت.

همچنین یک عضو دیگر این کمیته گفت که اولویت برای متقاضیانی خواهد بود که در کارگاه های آموزشی اشتراک کرده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.