• انتشار: 24 می 2017
  • ساعت: 17:36
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 21082
پرینت

دوازده منسوب وزارت دفاع به دلیل غفلت در وظیفه محاکمه شدند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که ۱۲ مقام وزارت دفاع به دلیل غلفت در وظیفه در پیوند به رویداد تروریستی شفاخانه سردار محمد داود خان محاکمه شدند.

دادگاه این ۱۲ تن روز گذشته سه شنبه در کابل برگزار شد که فیصله دادگاه این چنین ذکر شد:

۱-تورنجنرال عبدالرزاق سیاوش قوماندان صحیه ستردرستیز در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰ قانون جزای عکسری به مدت یکسال حبس محکوم به جزا گردید و حبس خود را طبق فقره ۲ ماده ۷ قانون جزای عسکری  در قطعه سپری نمایید .

۲-بریدجنرال عبدالسلام نجرابی رییس ارکان قوماندانی صحیه در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰ جزای عکسری به مدت یکسال حبس محکوم به جزا گردید و حبس محکوم بها خویش را طبق فقره ۲ ماده ۷ قانون جزای عسکری در قطعه سپری نمایید .

۳-بریدجنرال سید عباس منگل قوماندان اکادمی علوم طبی در قضیه غفلت وظیفه ای به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام بری الذمه شناخته شد .

۴-بریدجنرال عبدالکبار قوماندان حمایه طبی در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰  قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی۱۴/۱/۹۶ به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید .

۵-دگرمن صلاح الدین رییس ارکان حمایه طبی در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰ قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶  به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید .

۶-دگروال رسول محمد معاون قوماندانی حمایه طبی در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰ قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶ به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید .

۷- دگروال میر احمد مدیر ضد استخبارات قوماندانی صحیه در قضیه غفلت وظیفه ای طبق فقره ۲ ماده ۴۰ قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶ به مدت دو سال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید .

۸-دگروال ظفر خان مدیر استخبارات اکادمی علوم طبی  در قضیه غفلت وظیفیوی طبق فقره ۲ ماده ۴۰ قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی۱۴/۱/۹۶ به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردید .

۹- جگرن زین الله در قضیه نقض مقررات داخله  طبق فقره ۲ ماده ۲۸  قانون جزای عسکری اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶ به مدت یک سال حبس قطعه محکوم به جزا گردید و حبس خود را طبق فقره ۲ ماده  ۷ قانون جزای عسکری در قطعه سپری نماید.

۱۰- بریدمل اول خان در قضیه غفلت وظیفه ای از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶ به مدت یک و نیم سال حبس تنفیذی قطعه محکوم به مجازات گردید .

۱۱- سرباز سید نور در قضیه غفلت وظیفیوی از تاریخ نظارت و توقیفی ۱۴/۱/۹۶ به مدت یک و نیم سال حبس تنفیذی قطعه محکوم به مجازات گردید .

۱۲- سرباز نصرالله ، بریدمل عطاگل ، بریدمل رفیع الدین ، سرباز محمد اکرام و سرباز محمد امین طبق ماده ۲۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون جزا به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام بری الذمه شناخته شده اند .

وزارت دفاع می گوید که حق استیناف خواهی محکومان طبق ماده ۴۸ قانون جزا عسکری و ماده ۲۴۶ قانون اجرات جزای در معیاد معینه قانونی قابل رعایت می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.