• انتشار: 11 ژانویه 2017
  • ساعت: 14:18
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 17399
پرینت

ده ها دانشجو از انستیتوت هوانوردی فارغ شدند

ریاست انستیتوت هوانوردی ملکی از فراغت محصلان این انستیتوت با حضور محمود شاه حبیبی معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، روئسا و کارمندان اداره هوانوردی و فارغین رشته ترافیک هوایی و رادیو تخنیک این انستیتوت تجلیل به عمل آورد.

محمد نسیم صمیم رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی در این محفل گفت که به این منظور انستیتوت هوانوردی ملکی سالانه در بخش های مختلف هوانوردی ده ها تن از جوانان را جذب کرده و بعد از دو سال آموزش آنان را فارغ می دهد.

او افزود که در سال ۲۰۱۶ در بخش ترافیک هوایی ( ATC) 17 نفر و رادیو تخینک ( CNS) 14 نفر بعد از دو سال اموزش در انستیتوت هوانوردی ملکی اسناد فراغت شان را به دست آوردند.

رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی به این باور است که با جذب افراد مسلکی و آموزش دیده در بخش های مختلف هوانوردی ملکی کشور، نیاز سکتور هوانوردی ملکی از ناحیه داشتن نیروی متخصص و مسلکی تاجایی مرفوع شده و نیاز کشور به کارمندان و متخصصان خارجی در دراز مدت کاهش می یابد.

در ادامه محمود شاه حبیبی معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرده و فراغت ده ها تن از جوانان کشور از انستیتوت هوانوردی ملکی را تبریک گفته و آنرا یک گام مثبت در بخش هوانوردی ملکی تلقی کرد.

او افزود: “امروز یک روز بسیار مهم  وتاریخی برای ما است که در محفل فراغت محصلان انستیتوت هوانوردی ملکی کشور قرار داریم. در شرایط فعلی هوانوردی ملکی کشور به این جوانان مسلکی در بخش هوانوردی ملکی اشد ضرورت دارد.”

آقای حبیبی گفت، فارغین انستیتوت هوانوردی ملکی به سطح بین المللی و استندردهای سازمان بین المللی هوانوردی ملکی( ایکاو) آموزش می بینند؛  زیرا نصاب درسی انستیتوت هوانوردی ملکی مطابق آن استندردها عیار گردیده و استادان مجرب نیز در این عرصه استخدام شده اند.  معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی تصریح کرد که روند انتقال تمام مسئولیت های هوانوردی ملکی از نیروهای خارجی به افغان ها سرعت یافته و این اداره به نیروهای مجرب و مسلکی چون شما فارغین برای گرفتن این مسئولیت بزرگ ضرورت دارد.

او افزود: “علوم هوانوردی ملکی یک رشته بسیار جدید و تازه در افغانستان است و ضرورت است تا در این زمینه بیشتر توجه و سرمایه گذاری شود. در سال های آینده انستیتوت هوانوردی ملکی را به اکادمی هوانوردی ملکی ارتقا دهیم؛ تا پاسخگوی نیازهای سکتور هوانوردی ملکی کشور باشد.”

در ادامه یک تن از استادان انستیتوت هوانوردی ملکی به نمایندگی استادان و یک تن از فارغین انستیتوت هوانوردی ملکی به نمایندگی از فارغین صحبت کرده و ضمن قدردانی از توجه و تلاش هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی به انستیتوت هوانوردی ملکی خواستار توجه بیشتر در این زمینه شدند. در اخیر محفل تحسین نامه ها با استادان انستیتوت هوانوردی ملکی و فارغین رشته ترافیک هوایی (ATC) و رادیو تخینک (CNS) توسط مسئولین اداره هوانوردی ملکی و انستیتوت هوانوردی ملکی توزیع شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.