- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ده مقام پولیس به خاطر حمله بر دانشجویان اکادمی مورد بازجویی قرار گرفتند

محمد حسن عالمی قوماندان عمومی مرکز جلب و جذب مرکز آموزشی پولیس میدان وردک، جنرال رگبار فرمانده آموزشی، گل سعید مدیر عمومی محلات تجمع مرکز آموزشی، جنرال ضیا قوماندان عملیاتی مرکز آموزشی و احمد الدین بها مسوول انتقال مرکز آموزشی میدان وردک از جمله افرادی هستند که مورد بازپرسی قرار گرفتند.

روز پنجشنبه گذشته بر موترهای حامل دانشجویان آکادمی پولیس میدان وردگ در ساحه حوزه پنجم پولیس کابل حمله صورت گرفت که حدود ۴۰ تن کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

وقوع این رویداد واکنش های تند شهروندان کشور را به همراه داشت و نیز برخی گواهان رویداد چگونگی این رویداد را زیر سوال برده است.

یک راننده بس حامل سربازان به گفته بود زمانی که آنان در منطقه قلعه حیدرخان رسیده بودند، در نخست یک صدای انفجار کوچک به گوش رسید و سپس انفجار نیرومند رخ داد.

او گفته بود که هیچ گونه موتر و یا مهاجم انتحاری در نزدیکی کاروان بس های حامل سربازان وجود نداشت و احتمال می رود مواد انفجاری در داخل بس های مربوط وزارت داخله بوده است.

چنین اظهارات احتمال می دهد که رویداد انفجاری روز پنجشنبه در تبانی با مسوولان پولیس و به هدف کشتن سربازان از یک قوم خاص انجام شده باشد.

وزارت داخله دو کمیسیون را برای بررسی چگونگی انتقال سربازان تازه فازغ شده و وقوع حمله انتحاری توظیف کرده است.

این در حالی است که پیشتر خلیل اندرابی، قوماندان امنیه میدان وردک نیز به اتهام همکاری و انتقال قاری ظاهر، مسوول نظامی طالبان برای تداوی از بغلان به کابل بازداشت و مورد بازپرسی قرار گرفت.

قاری ظاهر، مسوول نظامی طالبان در بغلان پس از این که در عملیات نیروهای امنیتی زخمی شد، در موتر رنجر مربوط به خلیل اندرابی همراه با دو پولیس برای تداوی به کابل روان بود که از سوی امنیت ملی بازداشت شد.