- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ده دزد شاهراه میدان وردگ دستگیر شدند

دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردگ با نشر خبرنامه ای ضمن تایید این خبر، گفته است که این افراد مسلح غیر مسئول بعد از شناسایی دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند.

گفتنی است آمار سرقت های مسلحانه در شاهراه میدان وردگ طی سال اخیر افزایش چشم گیر یافته بود و همواره مسافرانی که از این مسیرها می گذشت، شاکی بودند.

پولیس میدان وردگ می گوید که با بازداشت بیش از ده تن مشکل شاهراه نمبر یک و نمبر دو حل شده است و تدابیر جدی برای تامین امنیت این شاهراه از سوی پولیس ولایت اتخاذ شده است.