- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دهمین نمایشگاه محصولات ایرانی در هرات برگزار شد

 

محمد آصف رحیمی، والی هرات گفت که در این نمایشگاه ۶۰ غرفه محصولات تولیدات داخلی کشور ایران و افغانستان میباشد که ۱۵ غرفه این نمایشگاه از کشور افغانستان است.

او می گوید این نمایشگاه از ۱۱عقرب تا ۱۴ عقرب به روی شهروندان هرات باز بوده و ایجاد این برنامه تاثیرات مطلوبی را برای قشر بارزگان به همراه خواهد داشت.

به گفته رحیمی، حالا ایران و افغانستان می تواند تا رشد محصولات داخلی شان را به معرض نمایش به گذارند.

در همین حال علی رضا رشیدیان، والی خراسان رضوی ایران می گوید چندی پیش نیز برخی مجوزهای از سوی کشور ایران به کشاورزان افغانی صادر شد که تاثیرات خوبی را برای این قشر از جامعه خواهد داشت.

این مقام ایرانی می افزاید کشورش از دیر زمان، تااکنون دوست افغانستان بوده و در عرصه های امنیتی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی با این کشور همکار بوده است.

آقای رشیدیان بیان می دارد برگزاری این گونه نمایشگاه ها به معنای دوستی و همدلی ایران و افغانستانی است.

bb

حسین جمالی، بازرگانان ایرانی که محصولات تولیدات داخلی کشورش را به این نمایشگاه آورده است.

او گفت که “امنیت هرات تناسب به دیگر ولایات افغانستان بهتر بوده و بروز این وضع می تواند تا بازرگانان ایرانی بیشتر در این مورد سرمایه گذاری کنند”.

به گفته او ایران دوست افغانستان است و همیشه در عرصه تجاری با بازرگانان افغانی همکار بوده است.

محمد نعیم، یک تن از غرفه داران این نمایشگاه می باشد، او گفت که محصولات داخلی ایران می تواند تا انگیزه بازرگانان افغانی را افزایش دهد.

او می گوید نمایشگاه های ایرانی برای بازرگانان افغانی مفید بوده و دولت افغانستان بایستی از این گونه برنامه ها استقبال کند.