- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان برگزار شد

به نقل از خبرنامه ای که وزارت مالیه منتشر کرده است، این نشست روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد و طرفین روی موضوعات اقتصادی، تجاری، صنایع، انرژی، پروژه های انکشافی، ترانزیت، کمک های تخنیکی، سرک ها، راه آهن و بورسیه ها  بحث و صحبت همه جانبه کردند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  این نشست را برای هر دو کشور مهم خوانده و گفته: “برگزاری همچون نشست ها، همکاری های اقتصادی میان هر دو کشور را  توسعه می بخشد و باعث ثبات در منطقه میگردد.”

در اخیر وزرای مالیه هر دو کشور نتایج این نشست را  در حضور رسانه ها اعلام کردند.

در خبرنامه امده است که در حاشیه این نشست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  با نواز شریف، صدراعظم پاکستان نیز دیدار کرد. هر دو جانب روی  مسایل اقتصادی، تجاری، زیربناها، انرژی، ساخت سرکها و راه آهن صحبت کردند.

قابل یادآوریست در این نشست داکتر قیومی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، نمایندگان وزارت های ترانسپورت، فواید عامه، تجارت و سکتور خصوصی نیز حضور داشتند.