- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دفتر نمایندگی اداره ثبت و احوال نفوس در دشت برچی کابل افتتاح شد

اداره ثبت و احوال نفوس کشور امروز (یکشنبه) با نشر خبرنامه ای نوشته که این اداره، دفتر نمایندگی اش در ناحیه سیزدهم شهر کابل واقع در منطقه دشت برچی را در ادامه کمپین توزیع تذکره کاغذی به هموطنان افتتاح می کند.

این اداره افزوده است که ساکنان غرب کابل از سه شنبه هفته جاری می توانند با مراجعه به دفتر نمایندگی اداره ثبت و احوال نفوس واقع در «منطقه ایستگاه مهتاب قلعه، عقب لیسه دخترانه آصف مایل» درخواست صدور تذکره تابعیت کاغذی خود را نمایند.

اداره ثبت و احوال نفوس در خبرنامه اش علاوه کرده که رهبری این اداره از کارمندان مستقر در دفتر نمایندگی اش می خواهد تا به امور محوله شان توجه جدی کنند و مسئولیت های خود را به نحو احسن پیش ببرند.