- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر هشت ساله شد

درست ۸ سال قبل گروه طالبان رسما دفتر سیاسی خویش را در دوحه قطر افتتاح کرد.

این دفتر اولین مرکزیت گروه طالبان در منطقه بود که به نام دفتر سیاسی این گروه مسمی و به رسمیت شناخته شد.

این دفتر که در واقع به درخواست آمریکا ایجاد شد قرار بود تا مذاکره کنندگان و جناح های درگیر با قضایا با اعضای گروه طالبان در این دفتر روابط برقرار نمایند.

ایجاد دفتر قطر روابط آمریکایی ها با گروه طالبان را از حالت پنهانی آشکار ساخت و سفرهای مقامات آمریکایی و دید و بازدید با اعضای طالبان آغاز و بلاخره خلیلزاد دستور کارخ سفید را برعهده گرفت و با طالبان وارد معامله شد تا اینکه این گروه از حالت انزوا بیرون و به عنوان یک گروه سیاسی از سوی امریکا به رسمیت شناخته شد.

امروز بیشترین ساحات اراضی کشور در کنترل طالبان است، هر روز دهها تن از نیروهای امنیتی و مردم عامه در جنگ ها و انفجارات شهید و زخمی می شوند. کشور در حالت کاملا بی سرنوشتی بسر می برد، مقامات دولتی و سران جهادی و مردمی در تلاش حفظ جایگاه خویش هستند.