- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

در نشست روز گذشته ارگ بر روی استفاده از تکنالوژی جدید برای انتخابات بحث صورت گرفت

در نشست ارگ در مورد استفاده از تکنالوژی جدید برای برگزاری انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت، در این نشست مارک براون مسئول کمپنی تکنالوژی معلوماتی، در رابطه به استفاده از تکنالوژی های جدید در روند انتخابات و ثبت نام رای دهندگان، به رئیس جمهور، رئیس اجرایی و حاضران در این نشست معلومات ارائه کرد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است رییس جمهور با رییس اجرایی و شماری از مقام‌های دیگر با مارک براون، مسؤول کمپنی تکنالوژی معلوماتی در مورد چگونگی استفاده از تنکالوژی در انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

این نشست که شام روز گذشته (شنبه) در کاخ ریاست جمهوری برگزار گردید، در آن مارک براون گفت هدف کمپنی آنان موفقیت انتخابات شفاف و تامین دموکراسی در جهان می‌‍باشد.

او گفته‌است که شرکت آنان از سال ۱۹۸۱ تا کنون در انتخابات دخیل بوده و در کشورهای مختلف از جمله فیلیپین، امریکای لاتین دیگر کشورهای مثل افغانستان تجربۀ کار دارند.

آقای براون گفته‌است که تکنالوژی جدید، افغانستان را در عرصۀ شفافیت و کاهش هزینۀ انتخابات کمک می‌کند و سبب اعتماد و اشتراک مردم خواهد شد.

در ادامه خبرنامه گفته شده؛ مارک براون هم‌چنان گفته‌است که سیستم آنان در پنج قارۀ دنیا مورد آزمایش قرار گرفته و به همین دلیل حکومت افغانستان را در زمینۀ برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد.

نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این دیدار گفته‌است که این کمیسیون مطالعات و مشوره‌های خود را در زمینۀ استفاده از این تکنالوژی جدید انجام خواهد داد.

رییس جمهور غنی گفته‌است که مردم افغانستان انتخابات شفاف و به‌تر می‌خواهند و حکومت هم به شفافیت انتخابات و برگزاری آن در سال ۱۳۹۶ تاکید دارد.