- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

در دو هفته گذشته نزدیک به ۱۰ هزار مهاجر از ایران و پاکستان به کشور بازگشته اند

 براساس آمار وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، در دو هفته گذشته (۲۶ سرطان تا ۸ اسد) ۱۱ هزار و ۹۲۳ نفر از مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

طبق معلومات بخش مرزی وزارت امور مهاجرین، ۱۱ هزار و ۸۸۲ نفر از ایران بازگشته‌اند.

این افراد عمدتاً کسانی بوده‌اند که برای کار به ایران سفر کرده بودند و یا کسانی‌اند که به قصد سفر به کشورهای دیگر به ایران رفته بودند.

وزارت مهاجرین تأیید کرده است که شماری از این مهاجران توسط نیروهای مرزی ایران بازگشت داده شده‌اند.

در دو هفته گذشته ۳۱ مهاجر دیگر از طریق مرز تورخم از پاکستان به کشور برگشته‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان گفته است که از میان بازگشت‌کننده‌گان پنج درصد آن نیازمند شناسایی شده‌اند و کمک‌های بشردوستانه دریافت می‌کنند.